Oikeuskäytännön hakemisto

Oikeuskäytännön hakemistossa on lueteltu systemaattisesti unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen olemassaolonsa aikana antamien kaikkien tuomioiden ja määräysten tiivistelmät.


Hakemisto on jaettu kahdeksaan luokkaan vuosilta 1954-2009. Lissabonin sopimuksen tuomien muutosten myötä sitä muutettiin, ja vuodesta 2010 lähtien oikeuskäytäntö jaetaan yhdeksään luokkaan. Hakemistojen väliset viittaukset helpottavat siirtymistä hakemistosta toiseen.

Tiivistelmässä kerrotaan kunkin ratkaisun olennaiset oikeuskysymykset, ja se perustuu mahdollisimman tarkasti ratkaisun sanamuotoon. Mukana on asiasanaketju, jolla tapauksen sisältö kuvataan systemaattisesti ja tiivistetysti. Lisäksi mainitaan luokittelutunnus sekä viittaus tiivistelmän laadinnassa käytettyihin ratkaisun kohtiin.

Saman luokittelutunnuksen alle kuuluvat tiivistelmät järjestetään ratkaisun antamisajankohdan mukaan. Jos kuitenkin tiivistelmän asiasanaketju on täysin sama edellisen kanssa, tiivistelmäteksti liitetään siihen aikajärjestyksestä riippumatta. Jos taas asiasanaketju ja tiivistelmäteksti ovat täysin samat jonkin edeltävän tiivistelmän kanssa, sen perään lisätään ainoastaan julkaisuviitteet ja merkitykselliset tiedot.

Huom: vain ranskaksi