Zbirka sudske prakse

Zbirka sudske prakse sustavno grupira sažetke presuda i rješenja Suda, Općeg suda i Službeničkog suda od početka njihovog rada.

Sustavni raspored, prvotno podijeljen u osam dijelova za razdoblje 1954.-2009., preuređen je za sudsku praksu od 2010., nakon promjena koje je donio Ugovor iz Lisabona, u devet dijelova. Upućivanja između dvaju sustava olakšavaju prijelaz iz jednog u drugi.

Sažeci preuzimaju ključna pravna pitanja izražena u odluci, temeljeći se što je vjernije moguće na samom tekstu odluke. Svakom sažetku pridruženi su: niz ključnih riječi koje sustavno i sažeto prenose sadržaj proučavanog pitanja, klasifikacijska oznaka koja odgovara dotičnom području i upućivanje na pitanja iz odluke koja su poslužila za sastavljanje sažetka.

Pod istom klasifikacijskom oznakom sažeci su raspoređeni prema kronološkom redoslijedu odluka na kojima se temelje. Međutim, ako sadrže niz ključnih riječi koji je identičan prethodno postojećem nizu, sam tekst sažetka bit će pripojen tom nizu bez obzira na datum. Također, ako je niz ključnih riječi i tekst sažetka u svim točkama identičan postojećem skupu, samo će upućivanja na podatke o objavi i o relevantnim pitanjima biti dodana na kraj postojećeg sažetka.

Pozor! Ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku.