Rendszerezett ítélkezési gyakorlat

Az esetjogi gyűjtemény rendszerezetten csoportosítja a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék ítéleteinek és végzéseinek összefoglalását tevékenységük kezdetétől fogva.

Az 1954-től 2009-ig tartó időszak vonatkozásában eredetileg nyolc részből álló osztályozást a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett változtatásokat követően, a 2010-től kialakuló ítélkezési gyakorlat vonatkozásában kilenc részből álló osztályozásra módosították. A két osztályozásban utalások könnyítik meg az egyikről a másikra való átállást.

Az összefoglalók tartalmazzák az adott határozat jogi szempontból legfontosabb részeit, a lehető legnagyobb mértékben magára a határozat szövegére támaszkodva. Minden egyes összefoglalóhoz társítanak egy kulcsszó láncot, amely rendszerezetten és távirati stílusban kiemeli a vizsgált kérdés tartalmát, egy besorolási jelet az érintett területnek megfelelően és egy hivatkozást a határozat azon pontjaira, amelyek az összefoglaló elkészítésének alapjául szolgáltak.

Az egyes osztályokon belül az összefoglalókat az alapul szolgáló határozatok meghozatalának időrendje szerinti sorrendnek megfelelően osztályozzák. Ugyanakkor, amennyiben egy összefoglaló kulcsszó lánca teljesen azonos egy már korábban létező kulcsszó lánccal, magát az összefoglaló szövegét csatolják ehhez a lánchoz, az időpont figyelembevétele nélkül. Amennyiben a kulcsszó lánc és az összefoglaló szövege teljesen megegyezik egy korábbi kulcsszó lánccal és összefoglalóval, akkor csak a közzétételre vonatkozó adatokat és a releváns pontokat illesztik hozzá a korábbi összefoglaló.

Figyelem! Ez az oldal csak franciául létezik!