Teismų praktikos santraukų sąvadas

Teismo praktikos apžvalgoje sistemiškai išdėstytos Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimų bei nutarčių, priimtų nuo jų veiklos pradžios, santraukos.

Klasifikatorius, kuris laikotarpiu nuo 1954 m. iki 2009 m.  iš pradžių buvo padalintas į aštuonias dalis, įsigaliojus Lisabonos sutartimi padarytiems pakeitimams, buvo perdarytas ir jame atsirado devynios dalys, skirtos teismo praktikai nuo 2010 m. Abiejuose klasifikatoriuose esančios nuorodos palengvina perėjimą iš vieno į kitą.

 

Sisteminis planas iki Lisabonos sutarties
(taikomas teismo praktikai nuo 1954 m. iki 2009 m.)

 

Sisteminis planas po Lisabonos sutarties
(taikomas teismo praktikai nuo 2010 m.)

A

- Bendrijos teisinė sistema

1

 - Europos Sąjungos teisinė sistema

B

- Europos Bendrija (EEB/EB)

2

 - Europos Sąjungos institucinė sistema

C

- Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)

3

 - Teisminiai ginčai

D

- Europos atominės energijos bendrija (Euratomas)

4

 - Europos Sąjungos vidaus politika

E

- Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų vykdymo

5

 - Asociacija su užjūrio šalimis ir teritorijomis

F

- Tarnautojų bylos

6

 - Užsienio politika

G

- Europos Sąjunga (ES)

7

 - Bendros ir baigiamosios nuostatos

H

Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės

8

 - Naujų valstybių narių stojimas

   

9

 - Viešoji tarnyba

Santraukose, kuo tiksliau laikantis sprendimo teksto, pakartojami jo esminiai teisiniai klausimai. Kartu su kiekviena santrauka pateikiami: grupė aprašančiųjų terminų, kurie trumpai ir sistemiškai perteikia nagrinėjamo klausimo turinį, atitinkamos srities klasifikatorius ir nuorodos į santraukoje išdėstytus sprendimo punktus.

Klasifikatoriaus viduje santraukos yra pateiktos chronologiškai pagal atitinkamus sprendimus. Tačiau jei santraukos aprašančiųjų terminų grupė sutampa su jau egzistuojančios santraukos, nauja santrauka pridedama prie jau egzistuojančios, neatsižvelgiant į datą. Jei sutampa ir aprašančiųjų terminų grupė, ir santraukos turinys, jau egzistuojanti santrauka papildoma tik nuorodomis į paskelbimą ir atitinkamais punktais.

Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba