Teismų praktikos santraukų sąvadas

Teismo praktikos apžvalgoje sistemiškai išdėstytos Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimų bei nutarčių, priimtų nuo jų veiklos pradžios, santraukos.

Klasifikatorius, kuris laikotarpiu nuo 1954 m. iki 2009 m.  iš pradžių buvo padalintas į aštuonias dalis, įsigaliojus Lisabonos sutartimi padarytiems pakeitimams, buvo perdarytas ir jame atsirado devynios dalys, skirtos teismo praktikai nuo 2010 m. Abiejuose klasifikatoriuose esančios nuorodos palengvina perėjimą iš vieno į kitą.

Santraukose, kuo tiksliau laikantis sprendimo teksto, pakartojami jo esminiai teisiniai klausimai. Kartu su kiekviena santrauka pateikiami: grupė aprašančiųjų terminų, kurie trumpai ir sistemiškai perteikia nagrinėjamo klausimo turinį, atitinkamos srities klasifikatorius ir nuorodos į santraukoje išdėstytus sprendimo punktus.

Klasifikatoriaus viduje santraukos yra pateiktos chronologiškai pagal atitinkamus sprendimus. Tačiau jei santraukos aprašančiųjų terminų grupė sutampa su jau egzistuojančios santraukos, nauja santrauka pridedama prie jau egzistuojančios, neatsižvelgiant į datą. Jei sutampa ir aprašančiųjų terminų grupė, ir santraukos turinys, jau egzistuojanti santrauka papildoma tik nuorodomis į paskelbimą ir atitinkamais punktais.

Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba