Judikatūras katalogs

Tiesu prakses katalogā sistemātiski no to darbības pirmsākumiem tiek apkopoti Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas pasludināto spriedumu un rīkojumu kopsavilkumi.

Reģistra plāns, kas sākotnēji attiecībā uz laikposmu no 1954. līdz 2009. gadam bija sadalīts astoņās sadaļās, pēc ar Lisabonas līgumu ieviestajiem grozījumiem attiecībā uz judikatūru no 2010. gada ir ticis pārstrādāts no deviņām sadaļām sastāvošā plānā. Norādes uz abiem reģistra plāniem atvieglo pāreju no viena uz otru.

 

Reģistra plāns pirms Lisabonas līguma (piemērojams judikatūrai no 1954. līdz 2009. gadam)

 

Reģistra plāns pēc Lisabonas līguma (piemērojams judikatūrai no 2010. gada)

A

- Kopienu tiesību sistēma

1

 - Eiropas Savienības tiesību sistēma

B

- Eiropas Kopiena (EEK/EK)

2

 - Eiropas Savienības institucionālā sistēma

C

- Eiropas Ogļu un Tērauda Kopiena (EOTK / OT)

3

 - Strīdi

D

- Eiropas Atomenerģijas Apvienība (EAK / AK)

4

 - Eiropas Savienības iekšējā politika

E

- Konvencija par jurisdikciju un spriedumu izpildi

5

 - Aizjūras zemju un teritoriju asociēšana

F

- Civildienests

6

 - Ārpolitika

G

- Eiropas Savienība (ES)

7

 - Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

H

Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām

8

 - Jaunu dalībvalstu pievienošanās

   

9

 - Civildienests

Kopsavilkumi atspoguļo galvenos attiecīgā nolēmuma juridiskos jautājumus, un tie ir formulēti atbilstoši paša šī nolēmuma tekstam. Katram kopsavilkumam ir pievienoti: atslēgvārdi, kas sistemātiski norāda uz pētāmā jautājuma saturu, attiecīgajai nozarei atbilstošs klasifikators un atsauce uz tiem punktiem nolēmumā, kas izmantoti kopsavilkuma sagatavošanā.

Vienā un tajā pašā klasifikatorā kopsavilkumi ir sakārtoti atbilstoši to nolēmumu hronoloģiskai secībai, par kuriem tie ir sagatavoti. Tomēr, ja tie ietver iepriekš esošai atslēgvārdu ķēdei pilnībā identisku atslēgvārdu ķēdi, tad pats kopsavilkuma teksts šai atslēgvārdu ķēdei tiek pievienots, neņemot vērā datumu. Tāpat, ja atslēgvārdu ķēde un kopsavilkuma teksts kopumā ir identiski jau iepriekš esošiem, tad publikāciju atsauces un attiecīgie punkti tiek pievienoti jau esošā kopsavilkuma beigās.

Uzmanību! Šīs reģistrs ir pieejams tikai franču valodā