Pressemeddelelser

Nr. 50/2019 : 11. april 2019
Domstolens dom i sag C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Fri bevægelighed for personer

Nr. 49/2019 : 11. april 2019
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-482/17
Den Tjekkiske Republik mod Parlamentet og Rådet
Industripolitik

Nr. 48/2019 : 11. april 2019
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-619/18
Kommissionen mod Polen (Indépendance de la Cour suprême)
Grundlæggende fællesskabsretlige principper

Nr. 47/2019 : 4. april 2019
Oplysninger
en fr

Nr. 46/2019 : 4. april 2019
Domstolens dom i de forenede sager C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker og BVR Busverkehr Rheinland
de
Transport

Nr. 45/2019 : 4. april 2019
Transport
Et luftfartsselskab er udelukkende forpligtet til at udbetale kompensation til passagererne for en forsinkelse på tre timer eller mere i tilfælde af beskadigelse af et luftfartøjs dæk, forårsaget af en skrue, som befinder sig på start- og landingsbanen, hvis det ikke har anvendt alle de midler, som det råder over, med henblik på at begrænse en forsinkelse af flyafgangen

Nr. 44/2019 : 28. marts 2019
Domstolens dom i sag C-405/16 P
Tyskland mod Kommissionen
Statsstøtte

Nr. 43/2019 : 28. marts 2019
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-569/17
Kommissionen mod Spanien (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Miljø- og forbrugerbeskyttelse

Nr. 42/2019 : 27. marts 2019
Miljø- og forbrugerbeskyttelse
Forbrugeres fortrydelsesret ved køb over internettet finder anvendelse på en madras, hvis beskyttende folie er blevet fjernet efter levering

Nr. 41/2019 : 26. marts 2019
Domstolens dom i sag C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Unionsborgerskab

Arkiv

Pressemeddelelserne udgør ikke-officielle dokumenter til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen