Pressemeddelelser

Nr. 75/2021 : 6. maj 2021
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-791/19
Kommissionen mod Polen (Régime disciplinaire des juges)
Grundlæggende fællesskabsretlige principper

Nr. 74/2021 : 29. april 2021
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Landbrug og fiskeri

Nr. 73/2021 : 29. april 2021
Domstolens dom i sag C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Nr. 72/2021 : 29. april 2021
DFON
Betingelsesløs anerkendelse med tilbagevirkende kraft af en saneringsforanstaltning for et kreditinstitut er i strid med EU-retten, hvis den indebærer, at kunden ikke længere kan fortsætte en retssag, der er indledt mod den »brobank«, til hvilken det omhandlede passiv tidligere var blevet overført

Nr. 71/2021 : 29. april 2021
Tilnærmelse af lovgivningerne
Indgåelsen af en aftale om ansvarsforsikring for motorkøretøjer er obligatorisk, når det pågældende køretøj er indregistreret i en medlemsstat, for så vidt som dette køretøj ikke lovligt er blevet taget ud af brug

Nr. 70/2021 : 29. april 2021
Domstolens domme i sagerne C-47/20, C-56/20
Stadt Karlsruhe (Reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé)
Transport

Nr. 69/2021 : 29. april 2021
Domstolens dom i sag C-815/19
Natumi
Landbrug og fiskeri

Nr. 68/2021 : 22. april 2021
Domstolens dom i sag C-826/19
Austrian Airlines
Transport

Nr. 67/2021 : 21. april 2021
Rettens dom i sag T-44/20
Chanel mod EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées)
Intellektuel og industriel ejendomsret

Nr. 66/2021 : 20. april 2021
DFON
En medlemsstats nationale bestemmelser, som tillægger premierministeren en afgørende beføjelse ved udnævnelsen af dommere, idet de samtidig fastsætter, at der skal medvirke et uafhængigt organ, der har til opgave at bedømme og afgive en udtalelse, er ikke i strid med EU-retten

Pressemeddelelserne udgør ikke-officielle dokumenter til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen