Pressemeddelelser

Nr. 161/2022 : 22. september 2022
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Fratagelse af international beskyttelse som følge af fare for den nationale sikkerhed: EU-retten er til hinder for den ungarske lovgivning, hvorefter den berørte person eller dennes repræsentant kun kan få aktindsigt efterfølgende på grundlag af en tilladelse og uden at få meddelt begrundelsen for afgørelsen

Nr. 160/2022 : 22. september 2022
Domstolens dom i de forenede sager C-245/21, C-248/21
Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert)
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Nr. 159/2022 : 21. september 2022
Rettens dom i sag T-475/21
Frankrig mod Kommissionen
fr
Landbrug og fiskeri

Nr. 158/2022 : 20. september 2022
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-252/21
Meta Platforms m.fl. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Grundlæggende fællesskabsretlige principper

Nr. 157/2022 : 20. september 2022
Etableringsfrihed
Generel og udifferentieret lagring af trafikdata i et år fra den dato, hvor de er blevet registreret af operatørerne af elektroniske kommunikationstjenester, er ikke tilladt i forebyggelsesøjemed med henblik på bekæmpelse af markedsmisbrug, hvilket omfatter insiderhandel

Nr. 156/2022 : 20. september 2022
Tilnærmelse af lovgivningerne
Domstolen bekræfter, at EU-retten er til hinder for generel, udifferentieret lagring af trafikdata og lokaliseringsdata, medmindre der foreligger en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed

Nr. 155/2022 : 19. september 2022
Valg af afdelingsformænd for Den Europæiske Unions Ret

Nr. 154/2022 : 16. september 2022
Savvas Papasavvas er blevet genvalgt til vicepræsident for Den Europæiske Unions Ret

Nr. 153/2022 : 16. september 2022
Marc van der Woude er blevet genvalgt til præsident for Den Europæiske Unions Ret

Nr. 152/2022 : 16. september 2022
Delvis fornyelse og tre nye medlemmers indtræden i embedet ved Retten

Pressemeddelelserne udgør ikke-officielle dokumenter til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen