Pressemeddelelser

Nr. 66/2020 : 4. juni 2020
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-591/16 P
Lundbeck mod Kommissionen
Konkurrence

Nr. 65/2020 : 28. maj 2020
Konkurrence
Retten annullerer Kommissionens afgørelse om afslag på Hutchison 3G UK's planlagte overtagelse af Telefónica UK i sektoren for mobiltelefonmarkedet

Nr. 64/2020 : 28. maj 2020
Generaladvokatens forslag til afgørelse i de forenede sager C-597/18 P,C-598/18 P,C-603/18 P,C-604/18 P
Rådet mod K. Chrysostomides & Co. m.fl.
Regler for institutionerne

Nr. 63/2020 : 28. maj 2020
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-620/18,C-626/18
Ungarn mod Parlamentet og Rådet
L’avocat général Campos Sánchez-Bordona invite la Cour à rejeter les recours en annulation introduits par la Hongrie et par la Pologne contre la directive renforçant les droits des travailleurs détachés

Nr. 62/2020 : 20. maj 2020
Energipolitik
Retten afviser de af Nord Stream AG og Nord Stream 2 AG anlagte sager til prøvelse af direktiv 2019/692, der udvider visse regler for det indre marked for naturgas til at omfatte naturgasrørledninger med oprindelse i tredjelande

Nr. 61/2020 : 14. maj 2020
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Nr. 60/2020 : 14. maj 2020
Domstolens dom i de forenede sager C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Nr. 59/2020 : 13. maj 2020
Statsstøtte
Retten frifinder Kommissionen i søgsmålene anlagt til prøvelse af Kommissionens afgørelse, som fastslår, at støtte ydet af Italien til flere luftfartsselskaber, som betjener Sardinien, er ulovlig

Nr. 58/2020 : 8. maj 2020
Pressemeddelelse i anledning af dom afsagt af den tyske forfatningsdomstol den 5. maj 2020

Nr. 57/2020 : 7. maj 2020
Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-594/18 P
Østrig mod Kommissionen
Statsstøtte

Pressemeddelelserne udgør ikke-officielle dokumenter til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen