Pressemeddelelser

Nr. 52/2023 : 23. marts 2023
en fr
Miljø- og forbrugerbeskyttelse
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

Nr. 51/2023 : 21. marts 2023
Miljø- og forbrugerbeskyttelse
Køberen af et køretøj, der er udstyret med en ulovlig manipulationsanordning, har ret til erstatning fra køretøjsfabrikanten, når nævnte anordning har påført køberen en skade

Nr. 50/2023 : 20. marts 2023
Landbrug og fiskeri
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set

Nr. 49/2023 : 16. marts 2023
Grundlæggende fællesskabsretlige principper
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

Nr. 48/2023 : 16. marts 2023
Telecommunications operators may be obliged to provide, upon request from a judicial authority, communication interception operations in return for a fixed rate

Nr. 47/2023 : 16. marts 2023
regler for institutionerne
Kommissionens første søgsmål om dobbelttraktatbrud vedrørende luftforurening afvises

Nr. 46/2023 : 16. marts 2023
Konkurrence

Det forbud mod misbrug af dominerende stilling, der er fastsat i traktaterne, gør det muligt på nationalt plan at foretage en efterfølgende kontrol af en virksomhedsfusion, som ikke har fællesskabsdimension

Nr. 45/2023 : 9. marts 2023
Fri bevægelighed for personer
Football: according to Advocate General Szpunar the UEFA rules on home-grown players are partially incompatible with EU law

Nr. 44/2023 : 9. marts 2023
Konkurrence
The Court sets aside in part the judgments of the General Court and, consequently, annuls the decisions of the Commission ordering inspections at the premises of a number of French undertakings in the distribution sector on account of suspicions of anticompetitive practices

Nr. 43/2023 : 8. marts 2023
Forbindelserne udadtil
The General Court annuls the restrictive measures applied to Ms Violetta Prigozhina, mother of Mr Yevgeniy Prigozhin, in the context of Russia’s war against Ukraine

Pressemeddelelserne udgør ikke-officielle dokumenter til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen