Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 132/2018 : 13ης Σεπτεμβρίου 2018
Εξωτερικές σχέσεις
Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο κατά μεγάλου αριθμού ρωσικών τραπεζών και εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πλαίσιο της κρίσης στην Ουκρανία

Αριθ. 131/2018 : 13ης Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-369/17
Ahmed
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Αριθ. 130/2018 : 13ης Σεπτεμβρίου 2018
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Η εμπορία καρτών SIM με προεγκατεστημένες και εκ των προτέρων ενεργοποιημένες υπηρεσίες των οποίων η χρήση υπόκειται σε χρέωση συνιστά αθέμιτη επιθετική εμπορική πρακτική, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν παρασχεθεί σχετικές πληροφορίες στους καταναλωτές

Αριθ. 129/2018 : 13ης Σεπτεμβρίου 2018
MARI
Οι εθνικές χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων άμυνας ή ακόμη με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο αστικής ή εμπορικής δίκης

Αριθ. 128/2018 : 12ης Σεπτεμβρίου 2018
Μεταφορές
Σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, η αεροπορική εταιρία οφείλει επίσης να επιστρέψει στους επιβάτες τις προμήθειες τις οποίες εισέπραξαν οι διαμεσολαβητές κατά την αγορά εισιτηρίων, εφόσον τελούσε εν γνώσει των προμηθειών αυτών

Αριθ. 127/2018 : 11ης Σεπτεμβρίου 2018
SOPO
Η απόλυση καθολικού στο θρήσκευμα διευθυντή κλινικής καθολικού νοσοκομείου, λόγω τελέσεως νέου γάμου μετά από διαζύγιο, ενδέχεται να συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω θρησκείας

Αριθ. 126/2018 : 6ης Σεπτεμβρίου 2018
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου εργασίας όταν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που οι δύο αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν αποσπαστεί από τον ίδιο εργοδότη

Αριθ. 125/2018 : 4ης Σεπτεμβρίου 2018
SERV
Όχημα το οποίο δεν έχει αποσυρθεί επισήμως από την κυκλοφορία και είναι σε λειτουργική κατάσταση πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, ακόμη και αν ο κύριός του, ο οποίος δεν προτίθεται πλέον να το οδηγήσει, έχει επιλέξει να το σταθμεύσει σε ιδιόκτητο οικόπεδο

Αριθ. 124/2018 : 7ης Αυγούστου 2018
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-327/18
R O
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Αριθ. 123/2018 : 7ης Αυγούστου 2018
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-161/17
Renckhoff
Ελευθερία εγκαταστάσεως

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο