Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 169/2018 : 8ης Νοεμβρίου 2018
Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του EUIPO που διαπιστώνει την έκπτωση του δικαιούχου του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης SPINNING από τα δικαιώματα που αυτό παρέχει

Αριθ. 168/2018 : 8ης Νοεμβρίου 2018
Ενέργεια
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον κανονισμό για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

Αριθ. 167/2018 : 7ης Νοεμβρίου 2018
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Η αποκλειστική εκμετάλλευση εθνικού συστήματος πληρωμών μέσω κινητών συσκευών από επιχείρηση ελεγχόμενη από το ουγγρικό Δημόσιο αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης

Αριθ. 166/2018 : 6ης Νοεμβρίου 2018
Κρατικές ενισχύσεις
Το Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής να μη διατάξει την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων τις οποίες χορήγησε η Ιταλία υπό μορφή απαλλαγής από τον δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας

Αριθ. 165/2018 : 6ης Νοεμβρίου 2018
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Δεν επιτρέπεται η αυτοδίκαιη απόσβεση του κεκτημένου δικαιώματος του εργαζομένου σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών επειδή δεν ζήτησενα λάβει την άδεια αυτή

Αριθ. 164/2018 : 6ης Νοεμβρίου 2018
DFON
Οι κληρονόμοι θανόντος εργαζομένου μπορούν να ζητήσουν από τον πρώην εργοδότη του αποζημίωση για την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών την οποία ο εργαζόμενος αυτός δεν είχε λάβει πριν από τον θάνατό του

Αριθ. 163/2018 : 25ης Οκτωβρίου 2018
Διατάξεις του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-419/18, T-420/18
Crédit agricole και Crédit agricole Corporate and Investment Bank κατά Επιτροπής
Ανταγωνισμός

Αριθ. 162/2018 : 25ης Οκτωβρίου 2018
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-122/17
Devin κατά EUIPO - Haskovo (DEVIN)
Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Αριθ. 161/2018 : 25ης Οκτωβρίου 2018
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-469/17
Funke Medien NRW
Ελευθερία εγκαταστάσεως

Αριθ. 160/2018 : 25ης Οκτωβρίου 2018
SOPO
Οι εργαζόμενοι του κλάδου δραστηριότητας των ιδρυμάτων λυρικής τέχνης και συμφωνικής μουσικής δεν μπορούν να αποκλείονται από την προστασία έναντι της καταχρήσεως των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο