Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 203/2018 : 14ης Δεκεμβρίου 2018
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-400/10 RENV
Hamas κατά Συμβουλίου
en fr
Εξωτερικές σχέσεις

Αριθ. 202/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Κρατικές ενισχύσεις
Η εισφορά υπέρ της γερμανικής ραδιοτηλεοράσεως είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης

Αριθ. 201/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
DFON
Κατά τη διάρκεια της ελάχιστης ετήσιας άδειας που κατοχυρώνει το δίκαιο της Ένωσης, ο εργαζόμενος δικαιούται τις τακτικές αποδοχές του ακόμη και αν έχει διανύσει περιόδους μη παροχής εργασίας λόγω της εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Αριθ. 200/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν δεν επιτρέπει στη Γερμανία να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις μεταφορών με λεωφορεία που εκμεταλλεύονται διασυνοριακές γραμμές να ελέγχουν το διαβατήριο και τον τίτλο διαμονής των επιβατών πριν από την είσοδο στη γερμανική επικράτεια

Αριθ. 199/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Θεσμικό δίκαιο
Το Δικαστήριο αναιρεί τις αποφάσεις με τις οποίες το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ είχε υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τα έξοδα τραπεζικής εγγυήσεως στα οποία υποβλήθηκαν πλείονες επιχειρήσεις σε περιπτώσεις υπέρμετρης χρονικής διάρκειας της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ένδικης διαδικασίας

Αριθ. 198/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Περιβάλλον και καταναλωτές
Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται τις προσφυγές που άσκησαν οι δήμοι Παρισίων, Βρυξελλών και Μαδρίτης και ακυρώνει εν μέρει τον κανονισμό της Επιτροπής που θέτει υπερβολικά υψηλά όρια εκπομπής οξειδίων του αζώτου για τις δοκιμές των καινούργιων ελαφρών οχημάτων ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσεως

Αριθ. 197/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-299/17
VG Media
Προσέγγιση των νομοθεσιών

Αριθ. 196/2018 : 13ης Δεκεμβρίου 2018
Ανταγωνισμός
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών

Αριθ. 195/2018 : 12ης Δεκεμβρίου 2018
Εξωτερικές σχέσεις
Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των ετών 2017 και 2018 για την παράταση της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν εις βάρος του Η. Moubarak, τέως Προέδρου της Αιγύπτου, λόγω των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών σχετικά με υπεξαιρέσεις αιγυπτιακών κρατικών κεφαλαίων

Αριθ. 194/2018 : 12ης Δεκεμβρίου 2018
Ανταγωνισμός
Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκαν συμπράξεις και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της περινδοπρίλης, φαρμάκου προοριζομένου για την καταπολέμηση της υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο