Preasráitis

N° 164/2022 : 29 Meán Fómhair 2022
Tuairim an Abhcóide Ghinearálta i gcásanna uamtha C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P
An Spáinn/An Coimisiún
Aide d'État

N° 163/2022 : 29 Meán Fómhair 2022
Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais i gcás C-597/20
LOT (Indemnisation imposée par l’autorité administrative)
Transport

N° 162/2022 : 28 Meán Fómhair 2022
Breithiúnas na Cúirte Ginearálta i gcás T-174/21
Agrofert/Parlaimint
Droit institutionnel

N° 161/2022 : 22 Meán Fómhair 2022
Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais i gcás C-159/21
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e.a.
Espace de liberté, sécurité et justice

N° 160/2022 : 22 Meán Fómhair 2022
Breithiúnais na Cúirte Bhreithiúnais i gcásanna uamtha C-245/21, C-248/21
Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert)
Espace de liberté, sécurité et justice

N° 159/2022 : 21 Meán Fómhair 2022
Breithiúnas na Cúirte Ginearálta i gcás T-475/21
An Fhrainc/An Coimisiún
fr
Agriculture

N° 158/2022 : 20 Meán Fómhair 2022
Tuairim an Abhcóide Ghinearálta i gcás C-252/21
Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Principes du droit communautaire

N° 157/2022 : 20 Meán Fómhair 2022
Ní údaraítear sonraí tráchta a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach ar feadh bliain amháin ón lá a dhéanann oibreoirí seirbhísí cumarsáide leictreonaí taifead orthu, mar bheart coisctheach, chun críocha dhroch-úsáid an mhargaidh, lena náirítear déileáil chos istigh, a chomhrac
Ní údaraítear sonraí tráchta a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach ar feadh bliain amháin ón lá a dhéanann oibreoirí seirbhísí cumarsáide leictreonaí taifead orthu, mar bheart coisctheach, chun críocha dhroch-úsáid an mhargaidh, lena náirítear déileáil chos istigh, a chomhrac

N° 156/2022 : 20 Meán Fómhair 2022
Deimhníonn an Chúirt Bhreithiúnais go gcuirtear cosc le dlí an Aontais ar shonraí tráchta agus sonraí suímh a choinneáil go ginearálta agus go neamh-idirdhealaitheach, ach amháin i gcás ina bhfuil bagairt thromchúiseach ar an tslándáil náisiúnta

N° 155/2022 : 19 Meán Fómhair 2022
Toghadh Uachtarán Dhlísheomraí Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh

Les communiqués constituent des documents non officiels à l'usage des médias et n'engagent pas la Cour de justice