Paziņojumi presei

Nr. 137/2018 : 2018. gada 20.septembrī
Tiesas spriedums lietā C-51/17
OTP Bank un OTP Faktoring
Vide un patērētāji

Nr. 136/2018 : 2018. gada 20.septembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-497/17
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Lauksaimniecība

Nr. 135/2018 : 2018. gada 19.septembrī
Tiesas spriedums lietā C-327/18 PPU
R O
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 134/2018 : 2018. gada 19.septembrī
Tiesas spriedums lietā C-41/17
González Castro
SOPO

Nr. 133/2018 : 2018. gada 19.septembrī
Tiesas spriedums lietā C-438/16 P
Komisija/Francija un IFP Énergies nouvelles
Valsts atbalsts

Nr. 132/2018 : 2018. gada 13.septembrī
Vispārējās tiesas spriedumi lietās T-715/14, T-732/14,T-734/14,T-735/14,T-737/14,T-739/14,T-798/14,T-799/14
NK Rosneft u.c./Padome
Starptautiskās attiecības

Nr. 131/2018 : 2018. gada 13.septembrī
Tiesas spriedums lietā C-369/17
Ahmed
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 130/2018 : 2018. gada 13.septembrī
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-54/17,C-55/17
Wind Tre
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 129/2018 : 2018. gada 13.septembrī
Tiesas spriedumi lietās C-358/16,C-594/16
UBS Europe u.c.
MARI

Nr. 128/2018 : 2018. gada 12.septembrī
Transports
Lidojuma atcelšanas gadījumā aviokompānijai ir jāatlīdzina arī komisijas maksa, ko ir saņēmuši starpnieki biļešu pirkšanas laikā, ja tā par to ir zinājusi

Arhivi

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši