Paziņojumi presei

Nr. 140/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-352/20
HOLD Alapkezelő
fr hu
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 139/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-19/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
fr nl
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 138/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-14/21
Sea Watch
Transports

Nr. 137/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-501/20
M P A
es fr
DFON

Nr. 136/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedumi lietās C-273/20
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
de fr
Tieslietas un iekšlietas

Nr. 135/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-720/20
Bundesrepublik Deutschland
de fr
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 134/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-411/20
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Kopienu tiesību principi

Nr. 133/2022 : 2022. gada 1.augustā
Tiesas spriedums lietā C-184/20
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
fr lt
Kopienu tiesību principi

Nr. 132/2022 : 2022. gada 27.jūlijā
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-125/22
RT France/Padome
en fr
Starptautiskās attiecības

Nr. 131/2022 : 2022. gada 14.jūlijā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-158/21
Puig Gordi u.c.
es fr
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši