Paziņojumi presei

Nr. 89/2022 : 2022. gada 19.maijā
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Ja apsūdzētā atrašanās vietu nav iespējams konstatēt, viņu var tiesāt un notiesāt aizmuguriski, tomēr viņam ir tiesības uz vēlāku lietas iztiesāšanu pēc būtības viņa klātbūtnē no jauna

Nr. 88/2022 : 2022. gada 19.maijā
Tiesas spriedums lietā C-33/21
INAIL un INPS
Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums

Nr. 87/2022 : 2022. gada 18.maijā
Valsts atbalsts
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa apstiprina Vācijas atbalsta Condor glābšanai saderību ar Savienības tiesībām

Nr. 86/2022 : 2022. gada 18.maijā
Konkurence
Vispārējā tiesa noraida Canon prasību saistībā ar Komisijas tai uzlikto naudas sodu 28 miljoni EUR par koncentrācijas kontroles noteikumu neievērošanu Toshiba Medical Systems Corporation iegādes darījumā

Nr. 85/2022 : 2022. gada 17.maijā
Tiesību aktu tuvināšana
Ar patērētājiem noslēgtos līgumos iekļauti negodīgi noteikumi - valsts procesuālo tiesību principi nevar liegt tiesības, kas personām piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem

Nr. 84/2022 : 2022. gada 12.maijā
Tiesas spriedums lietā C-377/20
Servizio Elettrico Nazionale u.c.
Konkurence

Nr. 83/2022 : 2022. gada 12.maijā
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Noskaidrojot uzturlīdzekļiem piemērojamos tiesību aktus, to saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir vieta, kur atrodas viņa parastais dzīves centrs, vēl jo vairāk tad, ja tas ir mazgadīgs bērns

Nr. 82/2022 : 2022. gada 12.maijā
Tiesas spriedums lietā C-426/20
Luso Temp
SOPO

Nr. 81/2022 : 2022. gada 11.maijā
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-151/20
Čehijas Republika/Komisija
cs en fr
Institucionālās tiesības

Nr. 80/2022 : 2022. gada 11.maijā
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-913/16
Fininvest un Berlusconi/ECB
Ekonomikas politika

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši