Paziņojumi presei

Nr. 62/2020 : 2020. gada 20.maijā
Enerģētika
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa atzīst par nepieņemamām prasības, ko Nord Stream AG un Nord Stream 2 AG cēla par Direktīvu 2019/692, ar kuru daži dabasgāzes iekšējā tirgus noteikumi tikuši attiecināti uz gāzes cauruļvadiem no trešajām valstīm

Nr. 61/2020 : 2020. gada 14.maijā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 60/2020 : 2020. gada 14.maijā
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 59/2020 : 2020. gada 13.maijā
Valsts atbalsts
Vispārējā tiesa noraida prasības attiecībā uz Komisijas lēmumu, ar ko Itālijas atbalsts vairākām Sardīniju apkalpojošām aviosabiedrībām ir atzīts par prettiesisku

Nr. 58/2020 : 2020. gada 8.maijā
Paziņojums presei pēc Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija sprieduma pasludināšanas

Nr. 57/2020 : 2020. gada 7.maijā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-594/18 P
Austrija/Komisija
Valsts atbalsts

Nr. 56/2020 : 2020. gada 7.maijā
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Personas, kas cietušas no kuģa, kas kuģo ar Panamas karogu, nogrimšanas, var vērsties Itālijas tiesās ar prasību par atbildību pret Itālijas iestādēm, kuras ir klasificējušas un sertificējušas šo kuģi

Nr. 55/2020 : 2020. gada 30.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-211/19
Készenléti Rendőrség
en fr hu
Personu brīva pārvietošanās

Nr. 54/2020 : 2020. gada 30.aprīlī
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-168/19, C-169/19
Istituto nazionale della previdenza sociale
DISC

Nr. 53/2020 : 2020. gada 30.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-584/18
Blue Air - Airline Management Solutions
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši