Paziņojumi presei

Nr. 36/2019 : 2019. gada 20.martā
Jaunu Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu stāšanās amatā

Nr. 35/2019 : 2019. gada 19.martā
Tiesas spriedums lietā C-444/17
Arib u.c.
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 34/2019 : 2019. gada 19.martā
Vispārējās tiesas spriedums apvienotajās lietās T-98/16,T-196/16,T-198/16
Itālija/Komisija
Valsts atbalsts

Nr. 33/2019 : 2019. gada 19.martā
Tiesas spriedumi lietās C-163/17, C-297/17, C-318/17,C-319/17,C-438/17
Jawo
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 32/2019 : 2019. gada 14.martā
Tiesas spriedums lietā C-372/18
Dreyer
Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums

Nr. 31/2019 : 2019. gada 14.martā
Tiesas spriedums lietā C-449/17
A & G Fahrschul-Akademie
Nodokļi

Nr. 30/2019 : 2019. gada 14.martā
Tiesas spriedums lietā C-557/17
Y.Z. u.c.
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 29/2019 : 2019. gada 14.martā
Tiesas spriedums lietā C-399/17
Komisija/Čehijas Republika
Vide un patērētāji

Nr. 28/2019 : 2019. gada 14.martā
Tiesas spriedums lietā C-118/17
Dunai
Vide un patērētāji

Nr. 27/2019 : 2019. gada 12.martā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-616/17
Blaise u.c.
Lauksaimniecība

Arhivi

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši