Paziņojumi presei

Nr. 57/2023 : 2023. gada 30.martā
Brīva kapitāla aprite
Ģenerāladvokāte T. Ćapeta: Savienības tiesībām principā nav pretrunā valsts tiesību akti, kuri pieļauj ārvalstu tiešo ieguldījumu no trešajām valstīm izvērtēšanu, pat ja šie ieguldījumi veikti ar Savienībā reģistrētas sabiedrības starpniecību

Nr. 56/2023 : 2023. gada 30.martā
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
According to Advocate General Campos Sánchez-Bordona, Volkswagen cannot be penalised in Italy for ‘Dieselgate’, after having been penalised in Germany, if there has not been sufficient coordination between the penalty proceedings of both States

Nr. 55/2023 : 2023. gada 30.martā
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Valsts elektroenerģijas regulatīvajām iestādēm var būt pilnvaras pieprasīt elektroenerģijas uzņēmumiem atmaksāt summas, kas iekasētas, pārkāpjot patērētāju tiesību aizsardzības prasības

Nr. 54/2023 : 2023. gada 30.martā
Kopienu tiesību principi
Valsts skolu izglītības mācību nodarbību tiešraidei videokonferences veidā ir piemērojama VDAR

Nr. 53/2023 : 2023. gada 29.martā
Valsts atbalsts
Pilnībā noraidīta prasība par Komisijas lēmumu, ar ko apstiprināts Rumānijas atbalsts aviosabiedrībai Blue Air Covid19 pandēmijas kontekstā

Nr. 52/2023 : 2023. gada 23.martā
en fr
Vide un patērētāji
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

Nr. 51/2023 : 2023. gada 21.martā
Vide un patērētāji
Pircējam, kurš iegādājies mehānisko transportlīdzekli, kas aprīkots ar prettiesisku pārveidošanas ierīci, ir tiesības uz atlīdzinājumu no automobiļa ražotāja, ja minētā pārveidošanas ierīce šim pircējam ir radījusi zaudējumus

Nr. 50/2023 : 2023. gada 20.martā
Lauksaimniecība
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set

Nr. 49/2023 : 2023. gada 16.martā
Kopienu tiesību principi
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

Nr. 48/2023 : 2023. gada 16.martā
Telecommunications operators may be obliged to provide, upon request from a judicial authority, communication interception operations in return for a fixed rate

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši