Paziņojumi presei

Nr. 75/2021 : 2021. gada 6.maijā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-791/19
Komisija/Polija (Régime disciplinaire des juges)
Kopienu tiesību principi

Nr. 74/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Lauksaimniecība

Nr. 73/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 72/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
DFON
Kredītiestādes retroaktīva reorganizācijas pasākuma beznosacījumu atzīšana ir pretrunā Savienības tiesībām, ja tās rezultātā klients vairs nevar turpināt tiesvedību, kurā pēc būtības izskata prasību, kas celta pret "pagaidu banku", kurai pirms tam bija nodots attiecīgais pasīva elements

Nr. 71/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
Tiesību aktu tuvināšana
Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšana ir obligāta, ja attiecīgais transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī un nav likumīgi izņemts no aprites

Nr. 70/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
Tiesas spriedumi lietās C-47/20, C-56/20
Stadt Karlsruhe (Reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé)
Transports

Nr. 69/2021 : 2021. gada 29.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-815/19
Natumi
Lauksaimniecība

Nr. 68/2021 : 2021. gada 22.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-826/19
Austrian Airlines
Transports

Nr. 67/2021 : 2021. gada 21.aprīlī
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-44/20
Chanel/EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées)
Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Nr. 66/2021 : 2021. gada 20.aprīlī
DFON
Dalībvalsts tiesību normas, ar ko premjerministram tiek piešķirtas izšķirošas pilnvaras attiecībā uz tiesnešu iecelšanu amatā, vienlaikus paredzot tādas neatkarīgas struktūras iesaistīšanos, kuras uzdevums ir novērtēt kandidātus un sniegt atzinumu, nav pretrunā Savienības tiesībām

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši