Paziņojumi presei

Nr. 3/2019 : 2019. gada 16.janvārī
Tiesas spriedums lietā C-265/17P
Komisija/United Parcel Service
Konkurence

Nr. 2/2019 : 2019. gada 10.janvārī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-507/17
Google
PDON

Nr. 1/2019 : 2019. gada 10.janvārī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-136/17
G.C. u.c.
PDON

Nr. 207/2018 : 2018. gada 19.decembrī
Institucionālās tiesības
Ģenerāladvokāte J. Kokote [J. Kokott] ierosina Tiesai konstatēt, ka Latvijas Republika, atstādinot Latvijas Bankas prezidentu no amata, nav izpildījusi savus pienākumus

Nr. 206/2018 : 2018. gada 19.decembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-40/17
Fashion ID
PDON

Nr. 205/2018 : 2018. gada 19.decembrī
Tiesas spriedums lietā C-219/17
Berlusconi un Fininvest
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 204/2018 : 2018. gada 17.decembrī
Tiesas rīkojums lietā C-619/18 R
Komisija/Polija
Kopienu tiesību principi

Nr. 203/2018 : 2018. gada 14.decembrī
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-400/10 RENV
Hamas/Padome
en fr
Starptautiskās attiecības

Nr. 202/2018 : 2018. gada 13.decembrī
Tiesas spriedums lietā C-492/17
Rittinger u.c.
Valsts atbalsts

Nr. 201/2018 : 2018. gada 13.decembrī
Tiesas spriedums lietā C-385/17
Hein
DFON

Arhivi

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši