Paziņojumi presei

Nr. 50/2019 : 2019. gada 11.aprīlī
Tiesas spriedums lietā C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Personu brīva pārvietošanās

Nr. 49/2019 : 2019. gada 11.aprīlī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-482/17
Čehijas Republika/Parlaments un Padome
Rūpniecības politika

Nr. 48/2019 : 2019. gada 11.aprīlī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-619/18
Komisija/Polija (Indépendance de la Cour suprême)
Kopienu tiesību principi

Nr. 47/2019 : 2019. gada 4.aprīlī
Informācija
en fr

Nr. 46/2019 : 2019. gada 4.aprīlī
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker un BVR Busverkehr Rheinland
de
Transports

Nr. 45/2019 : 2019. gada 4.aprīlī
Transports
Gaisa pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju pasažieriem par trīs vai vairāk stundu ilgu kavēšanos gaisakuģa riepas bojājuma gadījumā, ko izraisījusi uz skrejceļa esoša skrūve, tikai tad, ja tas nav izmantojis visus tā rīcībā esošos līdzekļus, lai mazinātu lidojuma kavēšanos

Nr. 44/2019 : 2019. gada 28.martā
Tiesas spriedums lietā C-405/16 P
Vācija/Komisija
Valsts atbalsts

Nr. 43/2019 : 2019. gada 28.martā
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-569/17
Komisija/Spānija (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Vide un patērētāji

Nr. 42/2019 : 2019. gada 27.martā
Vide un patērētāji
Patērētāju atteikuma tiesības tiešsaistes pirkuma gadījumā attiecas uz matraci, kura aizsargpārklājums pēc piegādes ir ticis noņemts

Nr. 41/2019 : 2019. gada 26.martā
Tiesas spriedums lietā C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Eiropas Savienības pilsonība

Arhivi

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši