Paziņojumi presei

Nr. 178/2018 : 2018. gada 15.novembrī
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-793/14
Tempus Energy un Tempus Energy Technology/Komisija
Valsts atbalsts

Nr. 177/2018 : 2018. gada 15.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-308/17
Kuhn
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 176/2018 : 2018. gada 15.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-330/17
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Transports

Nr. 175/2018 : 2018. gada 15.novembrī
Vispārējās tiesas spriedumi lietās T-207/10,T-227/10,T-239/11,T-405/11,T-406/11,T-219/10,T-399/11
Deutsche Telekom/Komisija
Valsts atbalsts

Nr. 174/2018 : 2018. gada 14.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-342/17
Memoria un Dall'Antonia
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 173/2018 : 2018. gada 14.novembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-630/17
Milivojević
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 172/2018 : 2018. gada 14.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-93/17
Komisija/Grieķija
Valsts atbalsts

Nr. 171/2018 : 2018. gada 13.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-310/17
Levola Hengelo
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 170/2018 : 2018. gada 13.novembrī
Tiesas spriedums lietā C-33/17
Čepelnik
Brīvība veikt uzņēmējdarbību

Nr. 169/2018 : 2018. gada 8.novembrī
Vispārējās tiesas spriedums lietā T-718/16
Mad Dogg Athletics/EUIPO - Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Arhivi

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši