Komunikaty prasowe

Numer 57/2023 : 30 marca 2023 r.
Swobodny przepływ kapitału
Rzecznik generalna Tamara Ćapeta: prawo Unii nie sprzeciwia się, co do zasady, ustawodawstwu krajowemu, które umożliwia monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzących z państw trzecich, nawet jeśli są dokonywane za pośrednictwem spółki z siedzibą w Unii Europejskiej

Numer 56/2023 : 30 marca 2023 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Zdaniem rzecznika generalnego Manuela Camposa Sáncheza-Bordony Volkswagen nie może zostać ukarany we Włoszech za "Dieselgate", po tym jak został ukarany w Niemczech, jeżeli koordynacja pomiędzy postępowaniami prowadzącymi do nałożenia kar w obydwu państwach członkowskich była niewystarczająca

Numer 55/2023 : 30 marca 2023 r.
Swoboda przedsiębiorczości
Krajowe organy regulacyjne ds. energii mogą być uprawnione do nakazania przedsiębiorstwom energetycznym zwrotu kwot pobranych z naruszeniem wymogów dotyczących ochrony konsumentów

Numer 54/2023 : 30 marca 2023 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Transmitowanie na żywo w formie wideokonferencji publicznego nauczania szkolnego podlega RODO

Numer 53/2023 : 29 marca 2023 r.
Pomoc państwa
Skarga na decyzję Komisji zatwierdzającą pomoc Rumunii na rzecz przedsiębiorstwa lotniczego Blue Air w związku z pandemią COVID-19 została oddalona w całości

Numer 52/2023 : 23 marca 2023 r.
en fr
Środowisko naturalne i konsumenci
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

Numer 51/2023 : 21 marca 2023 r.
Środowisko naturalne i konsumenci
Nabywcy pojazdu silnikowego wyposażonego w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania ze strony producenta tego pojazdu, w przypadku gdy wspomniane urządzenie wyrządziło nabywcy szkodę

Numer 50/2023 : 20 marca 2023 r.
Rolnictwo
Ochrona odmian roślin: brak określenia minimalnego zryczałtowanego odszkodowania

Numer 49/2023 : 16 marca 2023 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

Numer 48/2023 : 16 marca 2023 r.
Operatorzy telekomunikacyjni mogą być zobowiązani do wykonywania, na wniosek organu sądowego, czynności przejęcia przekazów telekomunikacyjnych w zamian za opłaty ryczałtowe

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.