Komunikaty prasowe

Nr 110/2018 : 13 lipca 2018 r.
Wyroki Sądu w sprawach T-733/16,T-745/16,T-751/16,T-757/16,T-758/16,T-768/16
Banque postale przeciwko EBC
Poliyka gospodarcza

Nr 109/2018 : 13 lipca 2018 r.
Regulamin pracowniczy urzędników
Sąd UE zobowiązał zarówno Parlament Europejski, jak i EBI do zapłaty po 10 000 EUR odszkodowania pracownikom, wobec których stosowano mobbing

Nr 108/2018 : 13 lipca 2018 r.
Wyroki Sądu w sprawach T-680/13,T-786/14
Chrysostomides, K. & Co. i in. przeciwko Radzie i in.
Prawo instytucjonalne

Nr 107/2018 : 12 lipca 2018 r.
Wyroki Sądu w sprawach T-419/14, T-422/14, T-438/14, T-439/14, T-441/14, T-444/14, T-445/14,T-446/14,T-447/14, T-448/14, T-449/14, T-450/14, T-451/14, T-455/14, T-475/14
The Goldman Sachs Group przeciwko Komisji
Konkurencja

Nr 106/2018 : 12 lipca 2018 r.
Obywatelstwo Unii
Jeżeli obywatel Unii powraca do swego państwa członkowskiego pochodzenia, państwo to jest zobowiązane do ułatwienia wjazdu i pobytu partnerowi spoza Unii, z którym obywatel ten pozostaje w stałym związku

Nr 105/2018 : 12 lipca 2018 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-221/17
Tjebbes i in.
Obywatelstwo Unii

Nr 104/2018 : 12 lipca 2018 r.
Wyrok Sądu w sprawie T-356/15
Austria przeciwko Komisji
Pomoc państwa

Nr 103/2018 : 10 lipca 2018 r.
PDON
Wspólnota religijna, taka jak wspólnota świadków Jehowy, jest wspólnie ze swoimi członkami głosicielami administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach działalności kaznodziejskiej realizowanej poprzez odwiedzanie gospodarstw domowych

Nr 102/2018 : 4 lipca 2018 r.
DFON
Rzecznik generalny Manuel Campos Sánchez-Bordona zaproponował, aby Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że istnienie w państwie członkowskim wydającym europejski nakaz aresztowania sądowych środków zaskarżenia w odniesieniu do ewentualnego nieludzkiego lub poniżającego traktowania jest istotnym czynnikiem, który pozwala wykluczyć to niebezpieczeństwo, w związku z czym nie zachodziłyby w zasadzie wyjątkowe okoliczności mogące uzasadnić niewykonanie wspomnianego nakazu

Nr 101/2018 : 4 lipca 2018 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-308/17
Kuhn
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Archiwa

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.