Komunikaty prasowe

Numer sprawy 81/2021 : 12 maja 2021 r.
Prawo instytucjonalne
Sąd, ze względu na niewystarczające uzasadnienie, stwierdził nieważność decyzji Komisji o odmowie rejestracji propozycji inicjatywy obywatelskiej

Numer sprawy 80/2021 : 12 maja 2021 r.
Wyroki Sądu w sprawach T-516/18, T-525/18
Luksemburg przeciwko Komisji
en fr
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie : le Tribunal constate l’existence d’un avantage fiscal

Numer sprawy 79/2021 : 12 maja 2021 r.
Pomoc państwa
Brak selektywnej korzyści dla luksemburskiej spółki zależnej grupy Amazon: Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym

Numer sprawy 78/2021 : 12 maja 2021 r.
Swobodny przepływ kapitału
Według rzecznika generalnego Gerarda Hogana przedsiębiorstwa irańskie mogą przed sądami państw członkowskich powoływać się na unijne rozporządzenie blokujące amerykańskie sankcje wtórne

Numer sprawy 77/2021 : 12 maja 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-11/20
Komisja przeciwko Grecji
Pomoc państwa

Numer sprawy 76/2021 : 12 maja 2021 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Zasada zakazująca kumulacji ścigania może stać na przeszkodzie zatrzymaniu osoby, której dotyczy czerwona nota Interpolu, w strefie Schengen i w Unii Europejskiej

Numer sprawy 75/2021 : 6 maja 2021 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii

Numer sprawy 74/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Rolnictwo

Numer sprawy 73/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Numer sprawy 72/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
DFON
Bezwarunkowe uznawanie retroaktywnego środka służącego reorganizacji instytucji kredytowej jest niezgodne z prawem Unii, jeżeli dla klienta oznacza ono brak możliwości dalszego prowadzenia postępowania sądowego co do istoty, wszczętego wobec "banku pomostowego", na który przeniesiono wcześniej sporne zobowiązanie

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.