Komunikaty prasowe

Numer 140/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-352/20
HOLD Alapkezelő
fr hu
Swoboda przedsiębiorczości

Numer 139/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-19/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
fr nl
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Numer 138/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-14/21
Sea Watch
Transport

Numer 137/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-501/20
M P A
es fr
DFON

Numer 136/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-273/20
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
de fr
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Numer 135/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-720/20
Bundesrepublik Deutschland
de fr
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Numer 134/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Nie można odmówić przyznania świadczeń rodzinnych obywatelowi Unii, który ustanowił miejsce swego zwykłego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, w trakcie pierwszych trzech miesięcy jego pobytu, uzasadniając to tym, że nie uzyskuje on dochodów z działalności w tym państwie członkowskim

Numer 133/2022 : 1 sierpnia 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-184/20
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
fr lt
Zasady prawa wspólnotowego

Numer 132/2022 : 27 lipca 2022 r.
Wyrok Sądu w sprawie T-125/22
RT France przeciwko Radzie
en fr
Stosunki zewnętrzne

Numer 131/2022 : 14 lipca 2022 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-158/21
Puig Gordi i in.
es fr
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.