Komunikaty prasowe

Numer 89/2022 : 19 maja 2022 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
W wypadku niemożności ustalenia miejsca pobytu oskarżonego może on być sądzony lub skazany w trybie zaocznym, lecz ma następnie prawo do wznowienia postępowania co do istoty sprawy i przeprowadzenia go w swojej obecności

Numer 88/2022 : 19 maja 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-33/21
INAIL i INPS
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

Numer 87/2022 : 18 maja 2022 r.
Pomoc państwa
Sąd Unii Europejskiej potwierdził zgodność z prawem Unii niemieckiej pomocy na ratowanie spółki Condor

Numer 86/2022 : 18 maja 2022 r.
Konkurencja
Sąd oddalił skargę spółki Canon, na którą Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 28 mln EUR za nieprzestrzeganie reguł w dziedzinie kontroli koncentracji w związku z nabyciem przedsiębiorstwa Toshiba Medical Systems Corporation

Numer 85/2022 : 17 maja 2022 r.
Zbliżanie ustawodawstw
Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich: krajowe zasady procesowe nie mogą sprzeciwiać się prawom, które jednostki wywodzą z prawa Unii

Numer 84/2022 : 12 maja 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-377/20
Servizio Elettrico Nazionale i in.
Konkurencja

Numer 83/2022 : 12 maja 2022 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Dla celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego miejscem zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego jest miejsce, w którym faktycznie znajduje się zwykły ośrodek jego życia, tym bardziej gdy chodzi o małe dziecko

Numer 82/2022 : 12 maja 2022 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-426/20
Luso Temp
SOPO

Numer 81/2022 : 11 maja 2022 r.
Wyrok Sądu w sprawie T-151/20
Republika Czeska przeciwko Komisji
cs en fr
Prawo instytucjonalne

Numer 80/2022 : 11 maja 2022 r.
Wyrok Sądu w sprawie T-913/16
Fininvest i Berlusconi przeciwko EBC
Poliyka gospodarcza

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.