Komunikaty prasowe

Nr 137/2018 : 20 września 2018 r.
Środowisko naturalne i konsumenci
Nieuczciwy charakter niejasnego warunku umownego, który obciąża kredytobiorcę ryzykiem kursowym i nie odzwierciedla przepisów ustawowych, może podlegać kontroli sądu

Nr 136/2018 : 20 września 2018 r.
Rolnictwo
Rzecznik generalny Nils Wahl zaproponował Trybunałowi, by orzekł, że produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu bez ogłuszania może być przyznane europejskie oznakowanie "rolnictwo ekologiczne"

Nr 135/2018 : 19 września 2018 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Notyfikowanie przez Zjednoczone Królestwo zamiaru opuszczenia Unii Europejskiej nie skutkuje koniecznością odmowy lub zawieszenia wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez to państwo członkowskie

Nr 134/2018 : 19 września 2018 r.
SOPO
Należy przyjąć, że pracownice w ciąży, pracownice, które niedawno rodziły i pracownice karmiące piersią, które wykonują pracę zmianową obejmującą częściowo porę nocną, wykonują pracę nocną i korzystają ze szczególnej ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wiązać się z tą pracą

Nr 133/2018 : 19 września 2018 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-438/16 P
Komisja przeciwko Francji i IFP Énergies nouvelles
Pomoc państwa

Nr 132/2018 : 13 września 2018 r.
Stosunki zewnętrzne
Sąd UE utrzymał w mocy środki ograniczające przyjęte przez Radę przeciwko różnym rosyjskim bankom i przedsiębiorstwom naftowym i gazowym w obliczu kryzysu na Ukrainie

Nr 131/2018 : 13 września 2018 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-369/17
Ahmed
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Nr 130/2018 : 13 września 2018 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-54/17,C-55/17
Wind Tre
Swoboda przedsiębiorczości

Nr 129/2018 : 13 września 2018 r.
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-358/16,C-594/16
UBS Europe i in.
MARI

Nr 128/2018 : 12 września 2018 r.
Transport
W przypadku odwołania lotu przewoźnik lotniczy musi dokonać również zwrotu prowizji pobranej przez pośredników przy zakupie biletów, o ile prowizja ta została określona za wiedzą przewoźnika

Archiwa

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.