Komunikaty prasowe

Nr 62/2020 : 20 maja 2020 r.
Energia
Sąd stwierdził niedopuszczalność skarg wniesionych przez Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG na dyrektywę 2019/692, która objęła gazociągi pociągnięte z państw trzecich zakresem zastosowania określonych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Nr 61/2020 : 14 maja 2020 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Nr 60/2020 : 14 maja 2020 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Nr 59/2020 : 13 maja 2020 r.
Pomoc państwa
Sąd oddalił skargi na decyzję Komisji uznającą za bezprawną pomoc przyznaną przez Włochy na rzecz szeregu przedsiębiorstw lotniczych obsługujących Sardynię

Nr 58/2020 : 8 maja 2020 r.
Komunikat prasowy wydany w związku z wyrokiem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2020 r.

Nr 57/2020 : 7 maja 2020 r.
Pomoc państwa
Rzecznik generalny Gerard Hogan jest zdania, że Trybunał powinien oddalić wniesione przez Austrię odwołanie od wyroku w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Zjednoczone Królestwo

Nr 56/2020 : 7 maja 2020 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ofiary zatonięcia statku pływającego pod banderą panamską mogą wytoczyć przed sądami włoskimi powództwo z tytułu odpowiedzialności cywilnej przeciwko podmiotom prawa włoskiego, które dokonały klasyfikacji i certyfikacji owego statku

Nr 55/2020 : 30 kwietnia 2020 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-211/19
Készenléti Rendőrség
en fr hu
Swobodny przepływ osób

Nr 54/2020 : 30 kwietnia 2020 r.
DISC
Włoski system podatkowy wynikający z włosko-portugalskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów nie narusza zasad swobodnego przepływu i niedyskryminacji

Nr 53/2020 : 30 kwietnia 2020 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-584/18
Blue Air - Airline Management Solutions
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.