Sporočila za medije

Št. 204/2018 : 17. decembra 2018
Sklep Sodišča v zadevi C-619/18 R
Komisija proti Poljska
načela prava Skupnosti

Št. 203/2018 : 14. decembra 2018
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-400/10 RENV
Hamas proti Svet
en fr
zunanji odnosi

Št. 202/2018 : 13. decembra 2018
Sodba Sodišča v zadevi C-492/17
Rittinger in drugi
Državna pomoč

Št. 201/2018 : 13. decembra 2018
Sodba Sodišča v zadevi C-385/17
Hein
DFON

Št. 200/2018 : 13. decembra 2018
Sodba Sodišča v združenih zadevah C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Območje svobode, varnosti in pravice

Št. 199/2018 : 13. decembra 2018
pravo institucij
Sodišče je razveljavilo odločitev o odškodnini, katere plačilo je Splošno sodišče EU naložilo Evropski uniji zaradi stroškov bančne garancije, ki so več podjetjem nastali v okviru predolgega trajanja postopka pred Splošnim sodiščem EU

Št. 198/2018 : 13. decembra 2018
Okolje in potrošniki
Splošno sodišče Evropske unije je ugodilo tožbam, ki so jih vložila mesta Pariz, Bruselj in Madrid, ter razglasilo delno ničnost uredbe Komisije, s katero so določene previsoke mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov za preizkuse novih lahkih potniških in gospodarskih vozil

Št. 197/2018 : 13. decembra 2018
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-299/17
VG Media
Približevanje zakonodaj

Št. 196/2018 : 13. decembra 2018
Sodbi/e Splošnega sodišča v zadevah T-827/14,T-851/14
Deutsche Telekom proti Komisija
konkurenca

Št. 195/2018 : 12. decembra 2018
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-358/17
Mubarak proti Svet
zunanji odnosi

Arhiv

Sporočila, namenjena medijem, ki niso uradni dokumenti in ne zavezujejo Sodišča