Sporočila za medije

Št. 89/2020 : 9. julija 2020
Sodba Sodišča v zadevi C-81/19
Banca Transilvania
Približevanje zakonodaj

Št. 88/2020 : 9. julija 2020
Približevanje zakonodaj
Ob nezakoniti naložitvi filma na spletno platformo, kot je YouTube, lahko imetnik pravice na podlagi Direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine od upravljavca zahteva le poštni naslov zadevnega uporabnika, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova, IP-naslova ali telefonske številke

Št. 87/2020 : 9. julija 2020
Sodba Sodišča v zadevi C-343/19
Verein für Konsumenteninformation
Območje svobode, varnosti in pravice

Št. 86/2020 : 9. julija 2020
Sodba Sodišča v združenih zadevah C-698/18,C-699/18
Raiffeisen Bank
Približevanje zakonodaj

Št. 85/2020 : 9. julija 2020
Sodba Sodišča v zadevi C-272/19
Land Hessen
načela prava Skupnosti

Št. 84/2020 : 9. julija 2020
Okolje in potrošniki
Pravne osebe javnega prava so lahko odgovorne za okoljsko škodo, povzročeno z dejavnostmi, ki se na podlagi zakonskega prenosa nalog izvajajo v javnem interesu, kot je obratovanje črpalne postaje za drenažo kmetijskih površin

Št. 83/2020 : 8. julija 2020
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-429/18
BRF in SHB Comercio e Industria de Alimentos proti Komisija
SANT

Št. 82/2020 : 8. julija 2020
Sodbi/e Splošnega sodišča v zadevah T-203/18,T-576/18,T-577/18,T-578/18
VQ proti ECB
de en fr
gospodarska politika

Št. 81/2020 : 8. julija 2020
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-758/14 RENV
Infineon Technologies proti Komisija
konkurenca

Št. 80/2020 : 2. julija 2020
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v združenih zadevah C-245/19,C-246/19
État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
DFON

Sporočila, namenjena medijem, ki niso uradni dokumenti in ne zavezujejo Sodišča