Sporočila za medije

Št. 112/2021 : 22. junija 2021
zunanji odnosi
Venezuela ima procesno upravičenje zoper uredbo, s katero so uvedeni omejevalni ukrepi glede nje

Št. 111/2021 : 22. junija 2021
državljanstvo Unije
Državljan Unije, v zvezi s katerim je bila sprejeta odločba o odstranitvi, lahko pridobi novo pravico do prebivanja na ozemlju države članice gostiteljice šele po tem, ko je resnično in dejansko prenehal prebivati na tem ozemlju

Št. 110/2021 : 22. junija 2021
državljanstvo Unije
Ukrepi za izvršitev odločbe o odstranitvi državljana Unije in njegovih družinskih članov zaradi javnega reda ali javne varnosti pomenijo omejitve pravice do gibanja in prebivanja, ki jih je mogoče upravičiti, če temeljijo izključno na osebnem obnašanju zadevnega posameznika in so v skladu z načelom sorazmernosti

Št. 109/2021 : 22. junija 2021
Približevanje zakonodaj
Pravo Unije o varstvu podatkov nasprotuje latvijski ureditvi, ki organu za varnost v cestnem prometu nalaga, da javnosti omogoči dostop do podatkov v zvezi s kazenskimi točkami, izrečenimi voznikom za cestnoprometne prekrške

Št. 108/2021 : 22. junija 2021
Približevanje zakonodaj
V sedanjem stanju prava Unije upravljavci spletnih platform načeloma sami ne priobčijo javnosti vsebin, ki so varovane z avtorsko pravico in ki jih njihovi uporabniki nezakonito dajo na splet

Št. 107/2021 : 17. junija 2021
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-203/20
AB in drugi
Avocate générale Kokott : mandat d’arrêt européen motivé par l’enlèvement du fils d’un ancien président slovaque et émis après la révocation d’une amnistie

Št. 106/2021 : 17. junija 2021
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-55/20
Ministerstwo Sprawiedliwości
Pravica do ustanavljanja

Št. 105/2021 : 17. junija 2021
Pravica do ustanavljanja
Sistematično beleženje IP-naslovov uporabnikov ter posredovanje njihovih imen in poštnih naslovov imetniku pravic intelektualne lastnine ali tretjim osebam, da bi se omogočila vložitev odškodninske tožbe, sta dopustni pod nekaterimi pogoji

Št. 104/2021 : 16. junija 2021
Sklep Sodišča v zadevah C-684/20 P, C-685/20 P
Sharpston proti Svet in Conférence des Représentants des Gouvernements des États membres
en fr
pravo institucij

Št. 103/2021 : 15. junija 2021
načela prava Skupnosti
Splošna uredba o varstvu podatkov: Sodišče je pojasnilo, kateri so pogoji za izvajanje pooblastil nacionalnih nadzornih organov pri čezmejni obdelavi podatkov

Sporočila, namenjena medijem, ki niso uradni dokumenti in ne zavezujejo Sodišča