Sporočila za medije

Št. 50/2019 : 11. aprila 2019
Sodba Sodišča v zadevi C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
prosto gibanje oseb

Št. 49/2019 : 11. aprila 2019
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-482/17
Češka republika proti Parlament in Svet
industrijska politika

Št. 48/2019 : 11. aprila 2019
načela prava Skupnosti
Generalni pravobranilec Evgeni Tanchev: Sodišče naj odloči, da so določbe poljske zakonodaje o znižanju upokojitvene starosti sodnikov vrhovnega sodišča v nasprotju s pravom Unije

Št. 47/2019 : 4. aprila 2019
Informacije
en fr

Št. 46/2019 : 4. aprila 2019
Sodba Sodišča v združenih zadevah C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker in BVR Busverkehr Rheinland
de
promet

Št. 45/2019 : 4. aprila 2019
promet
Letalski prevoznik je potnikom za zamudo, ki traja tri ure ali več, v primeru poškodbe letalske pnevmatike zaradi vijaka, ki leži na vzletno-pristajalni stezi, dolžan plačati odškodnino, le če ni uporabil vseh razpoložljivih sredstev za omejitev zamude leta

Št. 44/2019 : 28. marca 2019
Sodba Sodišča v zadevi C-405/16 P
Nemčija proti Komisija
Državna pomoč

Št. 43/2019 : 28. marca 2019
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-569/17
Komisija proti Španija (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Okolje in potrošniki

Št. 42/2019 : 27. marca 2019
Okolje in potrošniki
Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe v primeru spletnega nakupa se uporablja za vzmetnico, katere zaščitna folija je bila po dostavi odstranjena

Št. 41/2019 : 26. marca 2019
Sodba Sodišča v zadevi C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
državljanstvo Unije

Arhiv

Sporočila, namenjena medijem, ki niso uradni dokumenti in ne zavezujejo Sodišča