Sporočila za medije

Št. 191/2022 : 24. novembra 2022
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Okolje in potrošniki

Št. 190/2022 : 23. novembra 2022
Približevanje zakonodaj
Splošno sodišče je delegirano uredbo Komisije iz leta 2019 razglasilo za nično v delu, v katerem se nanaša na harmonizirano razvrstitev in označitev titanovega dioksida kot rakotvorne snovi pri vdihavanju v nekaterih oblikah prahu

Št. 189/2022 : 22. novembra 2022
Območje svobode, varnosti in pravice
Državljana tretje države, ki trpi za hudo boleznijo, se ne sme odstraniti, če bi bil lahko ob neobstoju ustreznega zdravljenja v namembni državi izpostavljen tveganju, da bi se njegove bolečine, povezane s to boleznijo, hitro, znatno in nepopravljivo povečale

Št. 188/2022 : 22. novembra 2022
Približevanje zakonodaj
Direktiva o preprečevanju pranja denarja: določba, ki predvideva, da imajo do informacij o dejanskih lastnikih družb, ustanovljenih na ozemlju držav članic, vedno dostop vsi člani širše javnosti, je neveljavna

Št. 187/2022 : 17. novembra 2022
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-123/21 P
Changmao Biochemical Engineering proti Komisija
zunanji odnosi

Št. 186/2022 : 17. novembra 2022
Pravica do ustanavljanja
Varstvo zaupnosti na področju oddaje javnih naročil je treba uravnotežiti z zahtevami po preglednosti in učinkovitem sodnem varstvu

Št. 185/2022 : 17. novembra 2022
Sodba Sodišča v združenih zadevah C-331/20 P et C-343/20 P
Volotea proti Komisija
Državna pomoč

Št. 184/2022 : 16. novembra 2022
Sodba Splošnega sodišča v zadevi T-469/20
Nizozemska proti Komisija
fr nl
Državna pomoč

Št. 183/2022 : 15. novembra 2022
Območje svobode, varnosti in pravice
Samodejno priznavanje izvensodnih razvez zakonske zveze: akt o razvezi zakonske zveze, ki ga je sestavil matičar države članice in ki vsebuje dogovor o razvezi zakonske zveze, ki sta ga sklenila zakonca in ki sta ga ta potrdila pred tem matičarjem v skladu s pogoji, določenimi z ureditvijo te države članice, je sodna odločba v smislu Uredbe Bruselj IIa

Št. 182/2022 : 10. novembra 2022
Sodba Sodišča v zadevi C-163/21
PACCAR in drugi
konkurenca

Sporočila, namenjena medijem, ki niso uradni dokumenti in ne zavezujejo Sodišča