Услуги за медиите

Отдел „Преса и информация“ предоставя информация за правораздавателната дейност на Съда и на Общия съд.

Двете юрисдикции изразяват становищата си само чрез своите актове. Ето защо отдел „Преса и информация“ не е техен говорител.

Отделът разпространява прессъобщения на един или няколко езика, за да даде възможност за бързо насочване на вниманието към най-важните моменти от решенията и заключенията. Съобщения за медиите може да се публикуват и за някои събития (тържествени заседания, протоколни посещения).

Съобщенията могат да бъдат разглеждани на сайта Curia или с помощта на програмно приложение за смартфони и таблети (Android и Apple), а освен това могат да се получават чрез RSS канал.

Отделът поддържа и два профила в Туитър - @CourUEPresse (на френски език) и @EUCourtPress (на английски), чрез които се разпространява информация за работата на Съда и за важни събития.

Журналистите могат също така да се обърнат към някой от сътрудниците на отдела и да се запишат в списък, за да получават по електронна поща прессъобщенията и публикуваната при необходимост информация за графика (Информация относно защитата на данните).

Графикът обхваща период от пет седмици и в него се оповестяват съдебните заседания за провеждане на устни състезания, за представяне на заключения и за обявяване на решения. Той съдържа и обща информация за съответните дела.

Пълният текст на решенията и заключенията може да се намери на сайта Curia, обикновено след 12 ч. централноевропейско време в деня на обявяването.

Освен това ръководителят на съответното езиково звено може да организира срещи със съдиите и генералните адвокати.

На последно място, отделът е на разположение на работещите в медийната област при необходимост от допълнителни пояснения във връзка с правната терминология или с правните въпроси, разглеждани в актовете на юрисдикциите на Съюза.

 

За повече информация:

- Екипът на отдел „Преса и информация"
Прессъобщения
- Flux RSS
Политика за използване на Туитър
- График
- Формуляр за търсене в съдебната практика