Žiniasklaidai skirtos paslaugos

Spaudos ir informacijos skyrius teikia viešai prieinamą informaciją apie Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo veiklą.

Savo poziciją abu teismai išdėsto tik savo sprendimuose. Taigi, Spaudos ir informacijos skyrius nėra jų vardu poziciją pateikiantis atstovas.

Skyrius viena ar keliomis kalbomis platina pranešimus spaudai, skirtus greitai sužinoti pagrindinius sprendimų ir išvadų aspektus. Be to, pranešimais spaudai gali būti informuojama apie tam tikrus įvykius (iškilmingus posėdžius, protokolinius vizitus).

Su šiais pranešimais galima susipažinti Curia tinklalapyje arba atsisiuntus išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams skirtą taikomąją programą (Android ir Apple), be to, juos galima gauti kaip RSS srautą.

Skyrius taip pat tvarko dvi Twitter paskyras, @CourUEPresse (prancūzų k.) ir @EUCourtPress (anglų k.), skirtas skleisti informaciją apie Teisingumo Teismo darbą ir svarbius įvykius.

Žurnalistai, pageidaujantys elektroniniu paštu gauti pranešimus spaudai bei atrinktą kitokią konkrečią su įvykių kalendoriumi susijusią informaciją, gali kreiptis į skyriaus darbuotojus, kad būtų įtraukti į specialų sąrašą (Informacija dėl duomenų apsaugos).

Kalendoriuje skelbiama informacija apie per artimiausias 5 savaites įvyksiančius teismo posėdžius, išvadų skaitymą ir sprendimų skelbimą. Jame pateikiama ir bendro pobūdžio informacija apie atitinkamas bylas.

Su visu sprendimų ir išvadų tekstu galima susipažinti Curia tinklalapyje, paprastai nuo jų paskelbimo dienos 12 valandos CET (Centrinės Europos laiku).

Be to, atitinkamos kalbinės grupės atstovas gali suorganizuoti susitikimus su teisėjais ir generaliniais advokatais.

Galiausiai skyrius žiniasklaidos atstovams teikia įvairius paaiškinimus, susijusius su Sąjungos teismų sprendimuose pavartotais teisiniais terminais ir juose nagrinėtais teisės klausimais.

 

Daugiau informacijos: 

- Spaudos ir informacijos tarnybos darbuotojai
Pranešimai spaudai
RSS srautas
Twitter naudojimo politika
Kalendorius
Teismo praktikos paieškos forma