Usługi dla mediów

Wydział kontaktów z mediami i informacji dostarcza informacji o działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu.

Oba sądy wyrażają swe opinie wyłącznie w drodze orzeczeń. Wydział kontaktów z mediami i informacji nie pełni funkcji ich rzecznika.

Wydział ten rozpowszechnia sformułowane w jednym lub wielu językach komunikaty prasowe umożliwiające szybkie zrozumienie istotnych zagadnień wyroków i opinii. Przedmiotem informacji prasowej mogą być również niektóre dotyczące Trybunału wydarzenia (ślubowania, wizyty oficjalne).

Z tymi komunikatami można się zapoznać na stronie internetowej Curia lub też za pomocą aplikacji dla smartfonów i tabletów (Android et Apple); są one również dostępne za pośrednictwem kanału RSS.

Wydział ten zarządza również dwoma kontami na Twitterze: @CourUEPresse (w języku francuskim) i @EUCourtPress (w języku angielskim), używanymi do rozpowszechniania informacji o działalności Trybunału i dotyczących go ważnych wydarzeniach.

Dziennikarze mogą również z pomocą pracownika wydziału kontaktów z mediami i informacji wpisać się na listę osób uzyskujących drogą elektroniczną komunikaty prasowe oraz inne dokładne informacje dotyczące kalendarza sądowego (Informacja dotycząca ochrony danych).

Kalendarz sądowy obejmuje okres pięciu tygodni i zawiera informacje dotyczące rozpraw, przedstawienia opinii i ogłoszenia wyroków. Zawiera również ogólne informacje na temat rozpatrywanych spraw.

Pełne teksty wyroków i opinii są dostępne na stronie internetowej Curia, zwykle od godziny 12 czasu lokalnego w dniu ogłoszenia wyroku.

Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia z sędziami i rzecznikami generalnymi wywiadów, których organizacją zajmują się osoby odpowiedzialne w ramach właściwych komórek językowych.

Wreszcie, wydział kontaktów z mediami i informacji pozostaje do dyspozycji pracowników mediów w zakresie udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących terminologii i zagadnień prawnych poruszonych w orzeczeniach sądów wspólnotowych.

 

Dalsze informacje:

- Pracownicy wydziału kontaktów z mediami i informacji
- Komunikaty prasowe
- Kanał RSS
- Warunki korzystania z Twittera
- Kalendarz
- Formularz wyszukiwania orzecznictwa