Službe za medije

Služba za medije in informacije zagotavlja informacije o sodni dejavnosti Sodišča in Splošnega sodišča.

Obe sodišči dajeta uradna stališča samo s svojimi odločbami. Služba za medije in informacije torej ni njihov tiskovni predstavnik.

Služba v enem ali več jezikih izdaja sporočila za medije, ki omogočajo hitro seznanitev z bistvenimi vprašanji iz sodb in sklepnih predlogov. Informacije za medije lahko zajemajo tudi nekatere dogodke (svečane seje, protokolarne obiske).

Ta sporočila so na voljo na spletnem mestu Curia ali prek aplikacije za pametne telefone in tablice (Android in Apple) ter po toku RSS.

Služba upravlja tudi dva računa Twitter, @CourUEPresse (v francoščini) in @EUCourtPress (v angleščini), ki se uporabljata za širjenje informacij o delu Sodišča in pomembnih dogodkih.

Novinarji se lahko obrnejo na enega od sodelavcev te službe in se vpišejo na seznam za prejemanje sporočil za medije in druge podobne informacije o koledarju po elektronski pošti (Informacije o varstvu podatkov).

Koledar zajema obdobje 5 tednov, v njem pa so informacije o ustnih obravnavah, predstavitvah sklepnih predlogov in razglasitvah sodb. Vsebuje tudi splošne informacije o obravnavanih zadevah.

Celotno besedilo sodb in sklepnih predlogov je na voljo na spletnem mestu Curia, po navadi po 12. uri CET na dan razglasitve.

Poleg tega lahko oseba, odgovorna za posamezno jezikovno enoto, organizira sestanke s sodniki in generalnimi pravobranilci.

Nazadnje, osebe, ki delajo v medijih, se lahko obrnejo na osebje te službe za pojasnila o pravni terminologiji in pravnih vprašanjih iz odločb sodišč Unije.

 

Dodatne informacije :

- Ekipa službe za medije in informacije
- Sporočila za medije
- Tok RSS
- Politika uporabe računa Twitter
- Koledar
- Obrazec za iskanje sodne prakse