Tjänster för medier

Press- och informationsavdelningen tillhandahåller information om domstolens och tribunalens dömande verksamhet.

De två domstolarna uttrycker sig uteslutande genom sina avgöranden. Press- och informationsavdelningen är således inte deras språkrör.

Press- och informationsavdelningen offentliggör pressmeddelanden på ett eller flera språk som ger snabb information om huvudinnehållet i domar och förslag till avgöranden. Även vissa andra delar av domstolens verksamhet kan bli föremål för pressmeddelanden (högtidliga sammankomster, officiella besök).

Pressmeddelandena kan läsas på domstolens webbplats Curia eller med hjälp av en applikation för mobiltelefoner och surfplattor (Android och Apple), Det går också att prenumerera på pressmeddelande via RSS-flöde.

Press- och informationsavdelningen använder även två Twitterkonton, nämligen @CourUEPresse (på franska) och @EUCourtPress (på engelska), för att sprida information om domstolens verksamhet och viktiga händelser som äger rum vid institutionen.

Journalister kan också kontakta någon av medarbetarna vid Press- och informationsavdelningen och anmäla sig till en lista för att motta e-postutskick av pressmeddelanden och andra upplysningar beträffande kalendern (Information om hur domstolen skyddar personuppgifter).

Kalendern täcker en period om fem veckor och innehåller datum för muntliga förhandlingar, föredragningar av förslag till avgöranden och avkunnandet av domar. Den innehåller även allmänna upplysningar om de mål som handläggs vid domstolen.

Fullständiga texter för domar och förslag till avgörande finns tillgängliga på webbplatsen Curia, vanligtvis från kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) på dagen för avkunnandet.

Intervjuer med domare och generaladvokater kan anordnas av den ansvarige för den relevanta språkgruppen.

Press- och informationsavdelningen står till mediernas förfogande för att besvara frågor gällande juridisk terminologi och de rättsfrågor som tas upp i unionsdomstolarnas avgöranden.

 

För ytterligare upplysningar:

- Personal vid press- och informationsavdelningen
Pressmeddelanden
- RSS-flöde
Policy för användningen av Twitter
- Kalender
- Sökformulär för rättspraxis