Průvodce pro novináře

Novináři jsou žádáni, aby vcházeli vstupem ERASMUS z ulice rue du Fort Niedergrünewald.

Jednání jsou zpravidla veřejná. Novináři, kteří se chtějí zúčastnit vyhlášení rozsudku nebo jednání, jsou žádáni o to, aby se předem nechali akreditovat pomocí tohoto formuláře.   

Akreditovaným novinářům je k dispozici tiskový sál.

Zvukové a obrazové zaznamenávání je v jednacích síních přípustné pouze při vyhlášení rozsudku, přednesu stanoviska nebo vyvolání věci.     

Fotografové a kameramani se v jednací síni nesmějí za účelem fotografování nebo filmování přemísťovat.  

V případě velkého zájmu médií musí být počet kamer omezen a je vytvořen „pool".   

Použití blesku, mobilních telefonů, notebooků a jiných elektronických přístrojů není v jednacích síních povoleno.    

Více informací:  

 - Situační plán
 - Akreditační formulář