Vejledning til journalister

Journalister bedes benytte ERASMUS-indgangen i rue du Fort Niedergrünewald.

Der er som regel offentlig adgang til retsmøderne. De journalister, som ønsker at overvære domsafsigelser eller mundtlige forhandlinger, bedes forinden lade sig akkreditere ved hjælp af denne formular.

Der stilles et presserum til rådighed for akkrediterede journalister.

Billed- og lydoptagelser i retssalene er kun tilladt i forbindelse med domsafsigelsen eller fremsættelsen af forslag til afgørelse, og/eller når sagen påkaldes.

Det er ikke tilladt fotografer og kamerafolk at skifte plads i retssalen for at tage billeder eller filme.

Henvender der sig et stort antal journalister og fotografer, må antallet af kameraer begrænses, og der oprettes en »pool«.

Brug af blitz, mobiltelefoner, bærbare computere eller andet elektronisk udstyr er ikke tilladt i retssalene.

Yderligere information:  

 - Oversigtskort
 - Akkrediteringsformular