Gids voor journalisten

Journalisten wordt verzocht de ingang ERASMUS te gebruiken. Deze bevindt zich aan de rue du Fort Niedergründewald.

Als regel zijn de terechtzittingen openbaar. Journalisten die bij een uitspraak of pleidooi aanwezig willen zijn, worden verzocht zich vooraf te accrediteren via onderstaand accreditatieformulier.

Een persruimte staat de geaccrediteerde journalisten ter beschikking.

Het maken van geluids‑ en beeldopnamen is uitsluitend toegestaan in de zittingzalen bij de uitspraak van een arrest, lezing van een conclusie of het uitroepen van een zaak.

Fotografen en cameralieden mogen zich niet door de zittingzaal verplaatsen voor het nemen van foto's.

In geval van grote mediabelangstelling zal het aantal camera's moeten worden beperkt en wordt een pool gevormd.

Het gebruik van flitslicht, mobiele telefoon, laptop of andere elektronica in de zittingzalen is niet toegestaan.