Φωτογραφίες

Οι εμφανιζόμενες φωτογραφίες μπορούν να αντιγραφούν. Η αναπαραγωγή τους είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση μνείας της πηγής: " Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

   
  corner-cour  
 

Σύνθεση των δικαστηρίων

Συνεδριάσεις

Κτίρια

   

Σύνθεση των δικαστηρίων

   
Cour de justice Tribunal
Δικαστήριο 12/2019 Γενικό Δικαστήριο 09/2019 

Εικόνα JPEG MB

Εικόνα JPEG 7 MB

   

Συνεδριάσεις

     
mini-audienceGrandechambre Audience de la Cour de Justice de l'Union européenne Audience du Tribunal
Μια συνεδρίαση του Δικαστηρίου Μια συνεδρίαση του Δικαστηρίου Μια συνεδρίαση του Γενικού Δικαστηρίου
Τμήμα μείζονος συνθέσεως Πενταμελές τμήμα Τριμελές τμήμα

Εικόνα JPEG 12 MB

Εικόνα JPEG 2,5 MB

Εικόνα JPEG 2,3 MB
     

Κτίρια

       
Vue d'ensemble depuis la rue Niedergrünewald Le parvis avec les tours et l'anneau L'entrée principale du palais Les 2 tours

Γενική άποψη από την οδό rue Niedergrünewald

Το περιαύλιο με τους Πύργους και τον Δακτύλιο Η κύρια είσοδος του Μεγάρου του Δικαστηρίου Οι 2 Πύργοι
Εικόνα JPEG 1,7 MB Εικόνα JPEG 1,7 MB Εικόνα JPEG 1,5 MB Εικόνα JPEG 2,2 MB
  mini-tours2 mini-tours1  
  Οι 3 Πύργοι    
  JPEG Εικόνα 17 MB  JPEG Εικόνα 17 MB  
       
La salle des pas perdus La grande salle d'audience Une petite salle d'audience La salle de lecture de la bibliothèque
Η αίθουσα salle des pas perdus Η μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων Μια αίθουσα συνεδριάσεων Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης
Εικόνα JPEG 2,1 MB Εικόνα JPEG 2,3 MB Εικόνα JPEG 2,19 MB Εικόνα JPEG 1,7 MB