Fotografie na stiahnutie

Uverejnené fotografie je možné stiahnuť. Môžu byť opätovne uverejnené za podmienky uvedenia ich zdroja: „Súdny dvor Európskej únie“.

   
  corner-cour  
 

Zloženie súdov

Pojednávania

Budovy

   

Zloženie súdov

   
Cour de justice Tribunal
Súdny dvor 12/2019 Všeobecný súd 09/2019 

JPEG obrázok MB

JPEG obrázok 7 MB

   

Pojednávania

     
mini-audienceGrandechambre Audience de la Cour de Justice de l'Union européenne Audience du Tribunal
Pojednávanie Súdneho dvora Pojednávanie Súdneho dvora Pojednávanie Všeobecného súdu
Veľká komora päťčlenná komora trojčlenná komora

JPEG obrázok 12 MB

JPEG obrázok 2,5 MB

JPEG obrázok 2,3 MB
     

Budovy

       
Vue d'ensemble depuis la rue Niedergrünewald Le parvis avec les tours et l'anneau L'entrée principale du palais Les 2 tours

Celkový pohľad z ulice Niedergrünewald

Nádvorie s vežami a prstenec Hlavný vstup do paláca Dve veže
JPEG obrázok 1,7 MB JPEG obrázok 1,7 MB JPEG obrázok 1,5 MB JPEG obrázok 2,2 MB
  mini-tours2 mini-tours1  
   Tri vež    
  JPEG obrázok 17 MB  JPEG obrázok 17 MB  
       
La salle des pas perdus La grande salle d'audience Une petite salle d'audience La salle de lecture de la bibliothèque
Miestnosť „des pas perdus“ Veľká pojednávacia miestnosť pojednávacia miestnosť Čitáreň knižnice
JPEG obrázok 2,1 MB JPEG obrázok 2,3 MB JPEG obrázok 2,19 MB JPEG obrázok 1,7 MB