Fotografije

Prikazane fotografije je mogoče prenesti s strežnika. Mogoče jih je presneti, če se navede njihov vir: „Sodišče Evropske unije“.


Photos Historiques