EbS
    

EbS

pixel

corner-cour

pixelСнимки от заседанията редовно са достъпни на адрес Europe by Satellite (EbS)

EbS е телевизионната информационна служба на Европейския съюз, която предоставя аудио-визуални материали на медиите чрез сателит. Програмата ѝ включва преки предавания, актуални за Съюза теми и видеоматериали за представяне на новините.