EbS
    

EbS

pixel

corner-cour

pixelObrazové záznamy z pojednávaní sú pravidelne dostupné na Europe by Satellite (EbS)

EbS je služba televíznych informácií Európskej únie, ktorá poskytuje audiovizuálny materiál pracovníkom médií prostredníctvom satelitu. Jej programová štruktúra sa skladá z priamych prenosov, z aktualít Únie a zo súborov ilustrovaných videozáberov aktualít.