EbS
    

EbS

pixel

corner-cour

pixelBilder från förhandlingar finns ofta tillgängliga på  Europe by Satellite (EbS)

EbS är Europeiska unionens tv-sända informationstjänst som tillhandahåller audiovisuellt material till yrkesverksamma inom mediebranschen via satellit. Dess program består av direktsända evenemang, aktuella händelser inom EU och en databank med videoupptagningar av aktuella händelser.