CURIA
rss
täppisotsing
Raamatukogu

Kogud

Raamatukogu kogud hõlmavad järgmisi valdkondi:

õigus  

 muu

- liidu õigus
- rahvusvaheline õigus
- võrdlev õigus
- siseriiklik õigus
- õiguse üldteooria

- majandus
- politoloogia
- sotsiaal- ja haldusteadused
- raamatukogundus

Raamatukogul on arvestatav ühe- ja mitmekeelsete sõnaraamatute ning ametlike teatajate, õigusaktide ja muude ametlike väljaannete kogu. Praegu on raamatukogu fondides enam kui 200 000 teost ning tellitakse ligikaudu 1 000 perioodilist väljaannet.

Kogu raamatukokku saabunud kirjandus, kaasa arvatud perioodilised väljaanded, töötatakse läbi, et leida:

õigusteaduslikke artikleid, mis käsitlevad liidu õigust ja muid institutsiooni töö jaoks huvi pakkuda võivaid õigusvaldkondi; valitud artiklid kantakse loendisse ja kataloogi;

Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste kommentaare.

Raamatukogu kataloogiga saab arvuti abil tutvuda lugemissaalis. Sellega on võimalik tutvuda ka interneti kaudu.


Väljaanded

a. Uudiskirjanduse loetelu

Kord kuus avaldatav kirjanduse loetelu,  

mis on süstemaatiline nimekiri kõikidest vaadeldaval ajavahemikul raamatukogusse saabunud teostest ja õigusteaduslikest artiklitest. Kirjanduse loetelu koosneb kahest eraldi osast:

A-osa: õigusalased väljaanded Euroopa integratsiooni kohta;

B-osa: õiguse üldteooria, rahvusvaheline õigus, võrdlev õigus, siseriiklik õigus ja muud valdkonnad.

(Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles)

b. Euroopa integratsiooni alase õiguskirjanduse loetelu

Kord aastas ilmuv kaheköiteline väljaanne, mis põhineb vaadeldaval aastal raamatukokku saabunud ja seal läbi töötatud liidu õiguse alasel kirjandusel.

Alates 1990. aasta väljaandest on kirjanduse loetelu saanud üheks Euroopa Liidu ametlikuks väljaandeks.

See sisaldab arvukalt bibliograafilisi viiteid, mida saab otsida nii süstemaatilistest aineloenditest kui ka autorite järgi.

Igal aastal avaldatavat kirjanduse loetelu saab tasuta alla laadida Euroopa Liidu Väljaannete Talituse hallatava EU Bookshopi internetileheküljelt.

.