CURIA
rss
Biblioteka

Fondas

Bibliotekoje kaupiamas šių sričių knygų fondas:

Teisės sritys  

 Kitos sritys

- Sąjungos teisė
- Tarptautinė teisė
- Lyginamoji teisė
- Valstybių nacionalinė teisė
- Teisės teorija

- Ekonomika
- Politika
- Socialiniai ir administraciniai mokslai
- Bibliotekininkystė

Bibliotekoje yra daug aiškinamųjų ir daugiakalbių žodynų, oficialiųjų leidinių, teisėkūros aktų ir kitų oficialiųjų periodinių leidinių. Šiuo metu bibliotekos fondą sudaro daugiau nei 200 000 knygų ir apie 1 000 prenumeruojamų periodinių leidinių.

Visi naujai bibliotekos įsigyjami leidiniai, įskaitant periodinių leidinių rinkinius, yra peržiūrimi siekiant atrinkti:

Sąjungos teisės ir kitų su institucijos darbu susijusių teisės sričių mokslo publikacijas. Atrinkti straipsniai indeksuojami ir įtraukiami į katalogą.

Mokslo publikacijas apie Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo sprendimus ir šių sprendimų santraukas.

Paiešką bibliotekos kataloge galima atlikti pasinaudojant skaityklos kompiuteriais. Jį galima peržiūrėti ir per internetą.


Leidyba

a. Einamoji bibliografija

Mėnesinė bibliografija  

yra sisteminis visų per tą laikotarpį naujai įsigytų leidinių ir atrinktų mokslo straipsnių sąrašas. Ją sudaro dvi dalys:

A dalis: su Europos integracija susiję teisės darbai;   

B dalis: teisės teorija, tarptautinė teisė, lyginamoji teisė, valstybių nacionalinė teisė ir kitos sritys.

(Dėmesio! Šis dokumentas pateikiamas tik prancūzų kalba)

b. Su Europos integracija susijusių teisinių leidinių bibliografija

Tai yra dviejų tomų kasmetinis leidinys, sudaromas remiantis per metus įsigytais ir peržiūrėtais Sąjungos teisės srities leidiniais.

Nuo 1990 m. ši bibliografija yra vienas iš Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių.

Ją sudaro daugybė bibliografinių įrašų, sistemiškai išdėstytų pagal sritis ir autorius.

Metinę bibliografiją galima nemokamai parsisiųsti iš Europos Sąjungos leidinių biuro tvarkomos EU Bookshop svetainės.

.