CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
Biblioteka

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki obejmuje następujące dziedziny:

prawo

 inne dziedziny

‑ prawo Unii
‑ prawo międzynarodowe
‑ prawo porównawcze
‑ prawa krajowe
‑ ogólna teoria prawa

‑ ekonomia
‑ polityka
‑ nauki społeczne i administracyjne
‑ bibliotekarstwo

W bibliotece zgromadzono obszerny zbiór słowników jedno‑ i wielojęzycznych, a także liczne dzienniki urzędowe, dokumenty parlamentarne i inne wydawnictwa urzędowe. W chwili obecnej biblioteka posiada w swych zasobach ponad 200000 tomów i prenumeruje około 1000 periodyków.

Dokonywane są przeglądy wszystkich nowo nabytych pozycji, włącznie z periodykami, w poszukiwaniu:

artykułów doktryny dotyczących prawa Unii, a także innych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne w pracy instytucji. Wybrane artykuły są następnie oznaczane i katalogowane;

gloss i artykułów przedstawicieli doktryny dotyczących wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

Katalog biblioteki jest dostępny w czytelni w formie informatycznej. Jest on również dostępny w Internecie.


Publikacje

a. Bibliografia bieżąca

Aktualizowana co miesiąc bibliografia bieżąca zawiera systematyczny spis wszystkich nowo nabytych pozycji i wszystkich artykułów doktryny wybranych w danym okresie czasu. Bibliografia składa się z dwóch odrębnych części:

część A : publikacje prawnicze dotyczące integracji europejskiej ;

część B : ogólna teoria prawa, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawa krajowe i inne dziedziny.

(Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)         

b. Bibliografia prawnicza integracji europejskiej

Coroczna dwutomowa publikacja opracowana na podstawie nowo nabytych pozycji i przeglądów dokonanych w danym roku z zakresu prawa Unii.

Od czasu wydania z 1990 r. bibliografia stała się oficjalną publikacją Unii Europejskiej.

Zawiera liczne odniesienia bibliograficzne, dostępne poprzez spis treści oraz indeks autorów.

Bibliografię roczną można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej EU Bookshop obsługiwanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

.