CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Knižnica

Knižný fond

Knižnica rozširuje svoj knižný fond v nasledujúcich oblastiach:

v oblastiach práva:

v iných oblastiach:

- právo Únie
- medzinárodné právo
- porovnávacie právo
- právo členských štátov
- teória práva

- ekonómia
- politika
- správne a spoločenské vedy
- knihovníctvo

Knižnica obsahuje významnú zbierku jednojazyčných a viacjazyčných slovníkov, ako aj veľké množstvo úradných vestníkov, zbierok zákonov a iných oficiálnych periodík. V súčasnosti knižný fond obsahuje viac ako 200 000 diel a približne 1 000 predplatených periodík.

Všetky nové prírastky knižnice vrátane čísel periodík sú roztriedené na účely vyhľadávania:

článkov doktríny týkajúcej sa práva Únie, ako aj iných oblastí práva, ktoré môžu byť použité pri práci inštitúcie. Vybrané články sú podľa oblastí, ktorých sa dotýkajú, zaradené do katalógov;

poznámok a komentárov právnej vedy týkajúcich sa rozsudkov Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

Katalóg knižnice je prístupný v čitárni na informačnom nosiči. Je tiež dostupný prostredníctvom internetu.

Publikačná činnosť

a. Bežná bibliografia

Bibliografia vychádzajúca mesačne obsahuje systematický zoznam všetkých nových prírastkov a vybraných článkov doktríny za dané obdobie. Bibliografiu tvoria dve oddelené časti:

časť A: právne publikácie o európskej integrácii;

časť B: teória práva, medzinárodné právo, porovnávacie právo, právo členských štátov a iné oblasti.

(Pozor, existuje len vo francúzštine)

b. Právna bibliografia o európskej integrácii

Ročná publikácia pozostávajúca z 2 zväzkov obsahuje zoznam roztriedenej literatúry o práve Únie, ktorá do knižnice pribudla za celý rok.

Od roku 1990 je táto publikácia oficiálnou publikáciou Európskej únie.

Obsahuje mnohé bibliografické odkazy prístupné pomocou indexu alebo pomocou zoznamu autorov.

Túto publikáciu si možno bezplatne stiahnuť na internetovej stránke EU Bookshop, ktorú spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

.