Brysselin ja Luganon yleissopimukset–asetus (EY) N:o 44/2001

Tuomioistuimen toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevat Brysselin ja Luganon yleissopimukset

Tietojenvaihto:  fr / en

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan Luganon yleissopimuksen osapuolet ovat luoneet järjestelmän, jossa vaihdetaan tietoja sitä ja lähes samansisältöistä Brysselin yleissopimusta koskevasta oikeuskäytännöstä.


Järjestelmä on luotu Luganon yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan nro 2 perusteella. Se kattaa muun muassa tiedot, jotka on koonnut tiedottamisen keskuselimeksi nimetty unionin tuomioistuimen kirjaaja.


Vuodesta 1992 lähtien sopimusvaltioiden nimeämille kansallisille viranomaisille on lähetetty säännöllisesti koonnos kansallisista ratkaisuista ja tietyistä unionin tuomioistuimen tuomioista.


Brysselin yleissopimuksen korvaavan, 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 tultua voimaan mukaan on otettu myös tärkeimmät niistä ratkaisuista, jotka voivat olla merkityksellisiä tulkittaessa Luganon yleissopimusta.


Näillä kotisivuilla julkaistaan myös asiakirjat, jotka on lähetetty sopimusvaltioiden pyynnöstä pöytäkirjan nro 2 soveltamiseksi perustetun pysyvän komitean kautta.


Tällaisten asiakirjojen pohjalta pysyvässä komiteassa laaditut kertomukset ovat saatavana Sveitsin valtiollisen oikeusviranomaisen internetsivuilla.