Briselska i Luganska konvencija - Uredba 44/2001

Briselska i Luganska konvencija o nadležnosti i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Razmjena informacija:  fr / en

Države ugovornice Luganske konvencije o nadležnosti i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavile su sustav razmjene informacija o sudskoj praksi donesenoj primjenom te Konvencije kao i Briselske konvencije, koja je u velikoj mjeri istovjetna Luganskoj.

Taj sustav, uspostavljen Protokolom br. 2 priloženim Luganskoj konvenciji, uključuje osobito prenošenje informacija prikupljenih od strane tajnika Suda, koji je određen kao središnje tijelo.

U tu svrhu od 1992. povremeno se šalju odabrane nacionalne odluke kao i određene presude Suda nacionalnim tijelima određenim od strane država ugovornica.

Od stupanja na snagu Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000., koja je zamijenila Briselsku konvenciju, također su uključene i najvažnije takve odluke koje bi se mogle ticati tumačenja Luganske konvencije.

Na zahtjev država ugovornica, iskazan u okviru Stalnog odbora koji je osnovan za potrebe gore spomenutog Protokola br. 2, poslani dokumenti također su objavljeni na ovoj stranici.

Izvještaji priređeni na temelju poslanih dokumenata u okviru Stalnog odbora dostupni su na internetskoj stranici Saveznog ureda za pravosuđe (Švicarska).