A Brüsszeli és a Luganói Egyezmény – 44/2001 rendelet

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Brüsszeli és Luganói Egyezmény

Információcsere:  fr / en

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Luganói Egyezmény Szerződő Felei létrehoztak egy információcsere‑rendszert az egyezmény, valamint a Luganói Egyezménnyel nagymértékben megegyező Brüsszeli Egyezmény alkalmazása során kialakult ítélkezési gyakorlatra vonatkozóan.

Ez a rendszer, amelyet a Luganói Egyezményhez csatolt 2. jegyzőkönyv alapján hoztak létre, magában foglalja különösen az erre kijelölt központi szervezet, az Európai Unió Bírósága hivatalvezetője által összegyűjtött információk ismertetését.

Ennek érdekében egyes kiválasztott nemzeti határozatokat, valamint a Bíróság bizonyos ítéleteit 1992 óta rendszeresen megküldik a Szerződő Felek által kijelölt nemzeti hatóságoknak.

A Brüsszeli Egyezmény helyébe lépő 2000. december 22-i 44/2001/EK tanács rendelet hatályba lépése óta az e rendeletre vonatkozó legfontosabb határozatokat, amelyek a Luganói Egyezmény értelmezése szempontjából érdeklődésre tarthatnak számot, szintén megküldik a fenti nemzeti hatóságoknak.

A Szerződő Feleknek a fenti 2. jegyzőkönyv céljából létrehozott állandó bizottság keretében megfogalmazott kérésére a megküldött dokumentumokat ezen a honlapon is közzéteszik.

Az állandó bizottság keretében a megküldött dokumentumok alapján készített jegyzőkönyvek a Szövetségi Igazságügyi Iroda (Svájc) honlapján érhetők el.