Briuselio ir Lugano konvencijos - Reglamentas 44/2001

Briuselio ir Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo

Pasikeitimas informacija:  fr / en

Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo Susitariančiosios valstybės nustatė sistemą, pagal kurią keičiamasi informacija apie teismų praktiką taikant šią konvenciją ir jai daugeliu aspektų identišką Briuselio konvenciją.

Pagal šią Lugano konvencijos protokolu Nr. 2 įsteigtą sistemą keičiamasi, be kita ko, informacija, kurią sukaupė centrine įstaiga paskirtas Teisingumo Teismo kancleris.

Todėl atrinkti nacionalinių teismų bei Teisingumo Teismo sprendimai nuo 1992 m. periodiškai siunčiami Susitariančiųjų valstybių paskirtoms nacionalinės valdžios institucijoms.

Įsigaliojus 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 44/2001, kuris pakeitė Briuselio konvenciją, į šią sistemą įtraukti ir svarbiausi su šiuo reglamentu susiję teismų sprendimai, galintys būti įdomūs aiškinant Lugano konvenciją.

Minėtu Protokolu Nr. 2 įsteigtam Nuolatiniam komitetui pateiktu Susitariančiųjų valstybių prašymu šiame tinklalapyje skelbiami ir visi siunčiami dokumentai.

Su šių dokumentų pagrindu parengtomis Nuolatinio komiteto ataskaitomis galima susipažinti Federalinės teisingumo tarnybos (Šveicarija) interneto tinklalapyje.