Convențiile de la Bruxelles și de la Lugano – Regulamentul nr. 44/2001

Convențiile de la Bruxelles și de la Lugano privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

Schimb de informații:  fr / en

Statele contractante ale Convenției de la Lugano privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială au instituit un sistem de schimb de informații cu privire la jurisprudența creată în aplicarea acestei convenții, precum și a Convenției de la Bruxelles, conținutul acesteia fiind în mare parte identic cu cel al Convenției de la Lugano.

Acest sistem, instituit în temeiul Protocolului nr. 2 anexat la Convenția de la Lugano, cuprinde, printre altele, comunicarea informațiilor colectate de grefierul Curții de Justiție, desemnat în calitate de organ central.

În acest scop, o culegere de decizii naționale, precum și anumite hotărâri ale Curții de Justiție sunt transmise periodic, începând cu 1992, autorităților naționale desemnate de statele contractante.

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000, care a înlocuit Convenția de la Bruxelles, au fost de asemenea introduse cele mai importante decizii referitoare la acest regulament, care prezintă interes din punctul de vedere al interpretării Convenției de la Lugano.

La cererea statelor contractante, formulată în cadrul Comitetului permanent instituit pentru aplicarea Protocolului nr. 2, menționat anterior, documentele transmise sunt de asemenea difuzate pe prezentul site.

Rapoartele întocmite în cadrul Comitetului permanent pe baza acestor documente transmise sunt disponibile pe pagina de internet a Office fédéral de la justice (Oficiul Federal al Justiției), Elveția.