База от данни с националната съдебна практика

В Съда е подбрана практиката на юрисдикциите на държавите членки в областта на правото на Съюза въз основа на селективен преглед на периодични юридически издания и поддържане на преки връзки с множество национални юрисдикции.

Анализи на основните актове са достъпни в базата данни „DEC.NAT - Национални правораздавателни актове" на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l./Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.).

Тази база данни е на разположение на английски и френски език.