Databáze vnitrostátní judikatury

Soudní dvůr vytvořil sbírku judikatury soudů členských států v oblasti práva Unie na základě selektivní excerpce z právních časopisů a přímých kontaktů s četnými vnitrostátními soudy.

Analýza nejdůležitějších rozhodnutí je zpřístupněna prostřednictvím databáze Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.) s názvem „DEC.NAT - Vnitrostátní rozhodnutí".

Tato databáze je dostupná v angličtině a françouzštině.