Database over national retspraksis

Domstolen har oprettet en samling af retspraksis fra medlemsstaternes retsinstanser på EU-rettens område, hvilket sker ved en selektiv gennemgang af nationale juridiske tidsskrifter og direkte kontakt med mange nationale retsinstanser.

En gennemgang af de væsentligste afgørelser udgives via databasen »DEC.NAT - Décisions nationales« [nationale afgørelser] fra Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

Databasen er tilgængelig på engelsk og fransk.