Siseriikliku kohtupraktika andmebaas

Pärast Euroopa Ühenduste Nõukogu 1978. aasta resolutsiooni hakkas Euroopa Kohus õigusalaste perioodiliste väljaannete läbitöötamise ja otsekontaktide teel arvukate liikmesriikide kohtutega koguma liidu õigust käsitlevat liikmesriikide kohtupraktikat.

Peamiste kohtulahendite analüüsiga saab tutvuda Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. andmebaasis „DEC.NAT - Décisions nationales".

See andmebaas on kättesaadav inglise ja prantsuse keeles.