Kansallisen oikeuskäytännön tietokanta

Euroopan unionin tuomioistuin on koonnut yhteen jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöä unionin oikeuden alalta. Tiedot on saatu käymällä valikoiden läpi oikeudellisia aikakauslehtiä sekä suoraan usesista kansallisista tuomioistuimista.


Keskeisimmät ratkaisut on koottu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten yhdistyksen (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.) DEC.NAT - Décisions nationales -tietokantaan.


Tietokanta on saatavilla englanniksi ja ranskaksi.