Baza podataka nacionalne sudske prakse

Sud je, na temelju selektivne analize pravnih časopisa i izravnog kontakta s brojnim nacionalnim sudovima, uspostavio zbirku sudske prakse sudova država članica u području prava Unije.

Analiza glavnih odluka učinjena je dostupnom putem baze podataka «DEC.NAT - Décisions nationales» de l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

Ta baza podataka dostupna je na engleskom i francuskom jeziku.