Nacionalinių teismų praktikos duomenų bazė

Teisingumo Teismas sudarė valstybių narių teismų praktikos Sąjungos teisės srityje rinkinį, selektyviai peržiūrėjęs teisinę periodiką ir palaikydamas tiesioginius ryšius su daugeliu nacionalinių teismų.

Pagrindinių sprendimų analizes galima rasti Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. (Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija) duomenų bazėje „DEC.NAT - Décisions nationales".

Ši duomenų bazė yra prieinama anglų ir prancūzų kalbomis.