Databank nationale rechtspraak

Het Hof van Justitie heeft een verzameling van rechtspraak van de gerechten van de lidstaten op het gebied van het recht van de Unie samengesteld op basis van een selectieve analyse van juridische tijdschriften en contacten met tal van nationale rechterlijke instanties.

Een analyse van de belangrijkste beslissingen wordt verspreid door middel van de databank „DEC.NAT - Décisions nationales" van de Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

Dit gegevensbestand is beschikbaar in het Engels en Frans.