Baza danych orzecznictwa krajowego

Na podstawie wybranej zawartości czasopism prawniczych, a także dzięki bezpośrednim kontaktom z licznymi sądami krajowymi Trybunał Sprawiedliwości stworzył zbiór orzecznictwa sądów państw członkowskich dotyczącego prawa Unii Europejskiej.

Analiza podstawowych orzeczeń jest publikowana za pośrednictwem bazy danych „DEC.NAT - orzeczenia krajowe" Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.).

Wskazana baza danych jest dostępna w językach angielskim i francuskim.