Bază de date – jurisprudență națională

Curtea de Justiție a creat o colecție de jurisprudență a instanțelor din statele membre în domeniul dreptului Uniunii, întocmită prin studierea selectivă a revistelor juridice și pe baza contactului direct cu numeroase instanțe naționale.

O analiză a principalelor decizii este difuzată prin intermediul bazei de date „DEC.NAT - Décisions nationales" („DEC.NAT - Decizii naționale") a Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l./Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. (Asociația Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme din Uniunea Europeană).

Această bază de date este disponibilă în engleză și în franceză.