Databáza vnútroštátnej judikatúry

Súdny dvor vytvoril na základe selektívneho výberu z právnických časopisov a priamych kontaktov s mnohými vnútroštátnymi súdmi zbierku judikatúry súdov členských štátov v oblasti práva Únie.

Analýza najvýznamnejších rozhodnutí sa sprístupňuje prostredníctvom databázy Združenia Štátnych rád a Najvyšších správnych súdov Európskej únie n. m. o. (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l./Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.) s názvom „DEC.NAT - Vnútroštátne rozhodnutia".

Táto databáza je dostupná v angličtine a vo francúzštine.