Baza podatkov nacionalne sodne prakse

Sodišče je sestavilo zbirko podatkov o sodni praksi sodišč držav članic s področja prava Unije s selektivnim pregledovanjem pravnih revij in na podlagi neposrednih stikov s številnimi nacionalnimi sodišči.

Analiza najpomembnejših odločb se objavlja v zbirki podatkov „DEC.NAT - Décisions nationales“ združenja Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l./Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

Ta zbirka podatkov je na voljo v angleščini in francoščini.