Databas över nationell rättspraxis

Domstolen har skapat en serie med sammanställningar av medlemsstaternas rättspraxis inom EU-rättens område. Sammanställningarna utarbetas på grundval av en noggrann selektiv genomgång av juridiska tidsskrifter och direktkontakt med många nationella domstolar.

En analys av de viktigaste avgörandena finns tillgänglig genom databasen "DEC.NAT - National decisions", som tillhör Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a.

Databasen är tillgänglig på engelska och franska.