Бюлетин „Reflets“

Бюлетин "Reflets" Кратка информация за правни новости, които представляват интерес за Европейския съюз.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016
N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1  N° 1  N° 1
N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2  N° 2 N° 2  N° 2  
  N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3   N° 3 N° 3   N° 3   N° 3 N° 3 N° 3 N° 3  

 

Дирекция „Изследвания и документация" изготвя тази кратка информация на френски език.
От 2010 г. l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a (Асоциация на държавните съвети и на върховните административни съдилища на Европейския съюз) осигурява превод на информацията на английски език, който е на разположение на нейния сайт.