Izdevums "Reflets"

"Atskaņas": Īsumā par jaunāko attīstību tiesību jomā, kas svarīga no Eiropas Savienības tiesību viedokļa.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016
N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1  N° 1  N° 1
N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2  N° 2 N° 2  N° 2 N° 2
  N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3   N° 3 N° 3   N° 3   N° 3 N° 3 N° 3 N° 3  

 

Pētniecības un dokumentācijas direkcija šo īsumā pausto informāciju sagatavo franču valodā. Kopš 2010. gada Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācija (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a ) nodrošina šīs informācijas tulkojumu angļu valodā, kas ir pieejams tās interneta vietnē.