Reakcje

"Rozwój prawa wspólnotowego": Krótkie informacje dotyczące rozwoju kwestii prawnych, istotnych z punktu widzenia interesu Unii Europejskiej.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016
N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1  N° 1  N° 1
N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2  N° 2 N° 2  N° 2 N° 2
  N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3 N° 3   N° 3 N° 3   N° 3   N° 3 N° 3 N° 3 N° 3  

 

Dyrekcja Badań i Dokumentacji sporządza te szybkie informacje w języku francuskim.
Od 2010 r. Stowarzyszenie Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a ) zapewnia ich tłumaczenie na język angielski, zaś tłumaczenia te są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia.